Excelleren.nu verwacht meer dan 600 deelnemers

'Animo is groot voor verbeteren leercultuur'

12 juli 2011 1 minuten

In totaal 514 mkb-ondernemers doen nu mee aan het project Excelleren.nu. 'Daarmee is de doelstelling van 500 deelnemende bedrijven ruimschoots gehaald. We verwachten zelfs boven de 600 uit te komen', zegt Louis Peters, projectleider van MKB Nederland.

'De animo is groot. We merken dat het verbeteren van de leercultuur sterk leeft bij mkb-ondernemers. Bij de bedrijven die het Excelleren-traject doorlopen, treedt een duidelijk leereffect op. Het brengt soms een ware cultuurverandering teweeg.

Praktische aanpak

Het succes van het Excelleren-project schuilt volgens Peters in de praktische aanpak. 'Vanuit de overheid en vanuit de verschillende branches krijgen ondernemers veel instrumenten op personeelsgebied aangereikt. Maar ondernemers ervaren dat als een 'ver-van-hun-bed-show'. Of ze voeren het door omdat het moet.' Peters: 'De hrd-adviseurs van Excelleren.nu gaan juist heel concreet te werk. Ze vragen de ondernemer bijvoorbeeld wat ze morgen al zouden kunnen invoeren om leren en werken te integreren.'

Uit de waan van de dag

Veel mkb'ers zien het hrd-beleid nog steeds als iets aparts. 'Maar dat staat niet los, je moet het integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Die boodschap brengt het Excelleren-project nadrukkelijk over aan de ondernemers. Het project is daarnaast belangrijk doordat de ondernemer even uit de waan van de dag wordt gehaald en moet nadenken over zijn bedrijfsvoering.'

Innovatiekracht

Het Excelleren-project is een initiatief van MKB Nederland, 14 brancheorganisaties en het ministerie van SZW. De deelnemende mkb-bedrijven krijgen gratis hrd-advies op maat over hoe de leercultuur het beste vorm kan krijgen. Ondernemingen met een sterke leercultuur kunnen hun werknemers breed en duurzaam inzetten. En dat verhoogt de innovatiekracht en de productiviteit van het bedrijf.

Auteur

Louis Peters