MKB Servicedesk daagt Verdonk uit op onderwijs

Tijdens politiek debat MKB Nederland jaarcongres

16 december 2009

Vandaag was ik samen met nog 400 anderen aanwezig op het MKB Jaarcongres in het Kurhaus in Scheveningen. BNR nieuwsradio hoofdredacteur Michiel Bicker Caarten regisseerde tussen de vertegenwoordigers van CDA, PvdA en VVD - respectievelijk de heer Verhagen, mevrouw Albayrak en mevrouw Verdonk.

Ik kreeg de kans om een vraag te stellen aan het panel. Samen met een vijftal andere vragenstellers hebben we vooraf afgestemd welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen. Maar goed ook! Ik sprong enthousiast in op het thema onderwijs en innovatie, omdat ik vind dat het beter kan. Ik vind dat er een kloof zit tussen de Nederlandse kenniseconomie en het kleinbedrijf. Wij zien vanuit de MKB Servicedesk dat juist in het segment <10 werknemers erg veel te vernieuwen valt. Laat dat nou ook nog eens de grootste groep ondernemers zijn in Nederland. Koppel de studenten aan die doelgroep en je brengt echt innovatie teweeg!

De voorbereiding van het debat

In het voorrondje ter voorbereiding van het debat uitte ik mijn mening op die manier. Gelukkig werd ik even op scherp gezet door Michiel Bicker Caarten: "Je mening doet er niet toe, kom met een punt voor een politiek debat." Ok, even schakelen, andere wereld, praten met ministers en leden van de tweede kamer....en live te beluisteren op BNR (www.bnr.nl)

MKB Servicedesk directeur Willem Overbosch pakt wat "airtime" op Business News Radio

Na de jaarrede van de voorzitter van MKB-Nederland, Loek Hermans, was het de beurt aan de vragenstellers. Ik kon als tweede mijn vraag stellen. Inleiding: Premier Balkenende heeft bij het Nationaal Innovatie Event vorig jaar het volgende antwoord gegeven op de vraag van een ondernemer: Wat doet het Innovatieplatform voor MKB ondernemers?  Balkenende: "Wij doen heel veel voor ondernemers! Zo heb ik laatst nog voor Rijkman Groenink van de ABN Amro met Berlusconi gebeld om ervoor te zorgen dat ze die bank in Italië konden overnemen!" Ja meneer Balkenende, ABN Amro is echt een MKB Bedrijf.... Een ander voorbeeld is het loodgietersbedrijf LegioFreewater. Dit bedrijf heeft een innovatieve oplossing voor legionellapreventie en moest een wetenschappelijk onderbouwd rapport hebben om de innovatie te onderbouwen, zodat het ministerie van VROM de innovatie kon beoordelen? Een loodgieter die een wetenschappelijk onderbouwd rapport gaat leveren? Er is op dit moment geen goede aansluiting tussen kleine MKB bedrijven en met name HBO en WO studenten.

MKB Servicedesk vraagt aandacht voor verkleining kloof tussen MKB en onderwijs

Concreet de vraag aan Rita Verdonk gesteld, die onlangs in het blad Ondernemen stelde dat ze wel Minister van Onderwijs wilde worden, "wat het kabinet gaat doen om de kloof tussen kennisinstellingen en het MKB te verkleinen?"

Onderwijs is een verkiezingsthema, Mevrouw Verdonk is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het beter laten aansluiten van het onderwijs en het MKB bij de onderwijsinstellingen zelf liggen. De ondernemer moet zich daar helemaal niet mee bezighouden.... Ze ziet onderwijs als een departement waar nog veel te verbeteren is. Het verbeteren van de inzetbaarheid van studenten zal een van de eerste dingen zijn die ze zou aanpakken. Dit natuurlijk als ze weer de kans krijgt om minister te worden......

We zullen het zien op 22 november aanstaande. Direct na het debat vlogen de Verdonk en Verhagen de zaal weer uit. De campagnekaravaan trekt door....

Luister het hele debat na op www.bnr.nl en ga naar BNR archief selecteer datum 13 november en tijdstip 15:16 uur.

Meer informatie

Lees hier meer over wat de MKB Servicedesk voor Legiofreewater heeft kunnen betekenen:

Lees hier meer over wat studenten voor MKB ondernemers kunnen betekenen:

Auteur

Willem Overbosch