VVD-Tweede Kamerlid Aptroot op werkbezoek in Midden Nederland

Op bezoek bij innovatieve ondernemers in het MKB

15 december 2009 3 minuten

Op 13 november 2006 heeft het VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot , nummer 13 op de VVD-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, een werkbezoek gebracht aan innovatieve ondernemers in Midden Nederland. Doel van het werkbezoek is het Kamerlid te laten zien hoe innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf tot stand komt en welke drempels ondernemers tegenkomen bij het ondernemerschap en op weg naar innovatie.

LegioFreeWater

Loodgieter Hans Korstanje van LegioFreeWater heeft een uitvinding gedaan waarmee waterleidingen legionella vrij worden. Het werkt als volgt: een flinterdun warmtelint wordt door de waterleiding getrokken. Dit lint kan gecontroleerd worden opgewarmd tot een temperatuur waarbij thermische desinfectie (70 graden Celsius) optreedt. Daarna wordt er koud water door de leiding gepompt en is de leiding legionella vrij. Het Ministerie van VROM heeft een ‘ladder van legionella-bestrijding’ bekend gemaakt, waarin het systeem van Hans Korstanje op de eerste plaats is komen te staan! Thermisch beheer geniet al jaren de voorkeur van VROM. Innovatie door Hans Korstanje heeft ervoor gezorgd dat deze variant van thermische desinfectie nu hooggewaardeerd wordt door VROM. VROM kiest voor systemen die geen stoffen in water toevoegen en het milieu het minst belasten. Er hieraan voldoet het systeem van LegioFreeWater. Via de MKB Servicedesk heeft de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Utrecht een wetenschappelijke onderbouwing van het LegioFreeWater-systeem gemaakt. Meer hier meer over MKB Servicedesk en Legiofreewater.

Wegnemen tegenstrijdige regels en terugdringen regels in het algemeen

Ondernemers willen af van tegenstrijdige regels en willen de regels in het algemeen terugdringen. Dit willen ze in goede samenspraak met overheden (bijvoorbeeld gemeenten) doen. De tegenstrijdige regels worden op dit moment, bijvoorbeeld in Amersfoort, in kaart gebracht en er worden oplossingen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een tegenstrijdige regel met betrekking tot de keukenvloer in horecagelegenheden. Van de Arbodienst dient de keukenvloer stroef te zijn, zodat medewerkers niet uitglijden. Volgens de Keuringsdienst van Waren dient de keukenvloer glad te zijn, zodat de vloer goed gereinigd kan worden. Een voorbeeld van een overbodige regel is het ieder jaar standaard aanvragen van een terrasvergunning. Dit betekent veel werk, rompslomp en kosten. Dit kan met ingang van 2006 in Amersfoort éénmalig, tenzij er in de terrassituatie iets wijzigt. Ook de (grote) verschillen in precariokosten en leges tussen gemeenten zijn opvallend.

Alternatieve WerkMethode

De haalbaarheidsstudie naar de Alternatieve WerkMethode (AWM) wordt op dit moment afgerond. Het doel van AWM is het leveren van een positieve bijdrage aan de werkloosheidsproblematiek in Nederland. Het is een nieuw, volledig ontwikkeld arbeidsmarktinstrument dat rekening houdt met de problematiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze is momenteel onvoldoende flexibel, gedetacheerden en uitzendkrachten zijn vaak (te) duur en zelfstandig ondernemerschap is vaak risicovol. De AWM is een flexibele oplossing die het mogelijk maakt individuen binnen de arbeidsmarkt te laten functioneren als 'ondernemende werknemers'. Dit houdt in dat werknemers zichzelf beschikbaar kunnen stellen voor een bepaald aantal uur op jaarbasis en zichzelf kunnen ‘verhuren’ aan bedrijven die wel werk hebben maar niet in staat zijn een (volledige) baan te bieden. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Het geeft bedrijven de kans op een flexibele basis werk te verschaffen, zonder dat ze daarvoor iemand in loondienst hoeven te nemen. Iemand in dienst nemen geeft vaak organisatorische en juridische verplichtingen waar veel (vooral kleinere) bedrijven niet aan kunnen of willen voldoen. Aan de andere kant geeft het de ondernemende werknemer de kans om zelf te bepalen waar en hoeveel hij wil en kan werken. De flexibiliteit voor beide partijen is dan ook de grote kracht van de AWM. In deze studie wordt gekeken naar de werklozen ouder dan 45 jaar. Voor deze groep is gekozen omdat het voor deze personen vaak lastig is om opnieuw werk te vinden.

Lees hier meer over Charlie Aptroot

Houten, 13 november 2006

Auteur

Helga Brenninkmeijer