Wat als Het Nieuwe Werken niet werkt?

Column l De vier pijlers van Mobiel Werken

21 augustus 2012 2 minuten

Wij komen bij veel bedrijven die op de een of andere manier bezig zijn met Het Nieuwe Werken. Bij veel bedrijven komen we als ze ergens spaak mee lopen. ‘Het Nieuwe Werken werkt niet’, zeggen ze dan! En dat klopt nog ook!

Aan ons de taak om uit te zoeken waarom Het Nieuwe Werken in hun specifieke situatie niet werkt. De redenen daarvoor zijn erg verschillend natuurlijk. Toch is er een globale onderverdeling te maken. Op basis van onze ervaringen komen we op 4 hoofdgroepen, die in gezamenlijkheid aangepakt moeten worden om Mobiel Werken tot een succes te maken. Deze groepen bespreken we kort hieronder.

1 Sturen op output

We merken dat bij veel organisaties nog niet alle afdelingen gestuurd worden op output en gedrag. Het sturen op resultaat en gedrag is echter noodzakelijk om ‘in control’ te blijven. Medewerkers krijgen als gevolg van Het Nieuwe Werken  meer vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Er is echter een verschil tussen blind vertrouwen en wantrouwen. Medewerkers vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, zonder doelstellingen, nijgt meer naar blind vertrouwen en werkt misbruik in de hand.

2 Mens en mentaliteit

Zoals ik al aangaf ervaren medewerkers meer vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen na invoering van Het Nieuwe Werken. Dat heeft voordelen, want loyaliteit neem toe, ziekteverzuim neemt af en de efficiency neemt toe. De vrijheid om te werken waar en wanneer je wilt betekent echter ook een inbreuk op de privétijd van de medewerker. Waar voorheen werk en privé gescheiden waren, loopt dat nu door elkaar heen. Medewerkers hebben vaak behoefte aan een beetje begeleiding om opnieuw hun balans te hervinden.

3 Werkplekken

Ten derde zien wij vaak dat de werkomgeving niet is aangepast aan Mobiel Werken. Het ontbreken van kantoortuinen, concentratiewerkplekken, vergaderplekken voor diverse type vergaderingen werkt de ouderwetse hokjesgeest in de hand.

4 ICT

Tot slot is de ICT regelmatig de spelbreker. We denken allemaal dat op het gebied van techniek alles kan. Dat is ook zo, maar dat betekent wel dat je moet weten wat er allemaal kan en hoe je techniek optimaal inzet om de medewerkers te faciliteren bij de overgang naar Het Nieuwe Werken.

Integrale aanpak

Onze ervaring is dat als je één van bovenstaande onderwerpen vergeet, Het Nieuwe Werken niet volledig geïmplementeerd wordt. Denk maar na… Als je de ICT hebt, je de werkomgeving hebt aangepast en je begeleidt medewerkers naar Mobiel Werken,  zonder dat je kunt sturen op output… gaat het mis.

Ook als je de ICT, de Werkomgeving en de Organisatie goed hebt aangepakt, maar je vergeet de mensen te begeleiden, dan is het mogelijk dat mensen zich ontheemd voelen en er kostbare kennis vertrekt. Een integrale aanpak is dus nodig. Hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld de gratis Mobiel Werken Scan en de Gap Analyse Tool. Ermee aan de slag is de beste optie.

Auteur

Martijn de Zoete