De MKB Servicedesk weet de weg naar de wetenschap

Wat heb je als ondernemer aan kennisinstellingen?

16 januari 2014

Kennisinstellingen proberen op verschillende manieren de kloof tussen wetenschap en de ondernemer te overbruggen. Ze hebben daarvoor allerlei initiatieven bedacht. Maar met ruim honderd faculteiten van de 13 universiteiten in Nederland is het lastig om de geschikte instantie te vinden. De MKB Servicedesk kent de weg naar de kennisinstellingen en is dan ook het aanspreekpunt op dit gebied.

Veel universiteiten houden zich bezig met kennisvalorisatie, de effectieve benutting van de uitkomsten van wetenschappelijk werk. Bij universiteiten kun je terecht voor een wetenschappelijke onderbouwing van een rapport of voor de besteding van een kennisvoucher. Maar als 'gewone' ondernemer kan de weg daar naar toe soms nogal lastig zijn. Vooral de keuze uit het grote aanbod aan initiatieven en loketten maakt het lastig. Lees hieronder welke kennispunten, wetenschapswinkels en loketten de verschillende universiteiten hebben.

1. Universiteit Utrecht

Kennispunten slaan een brug tussen maatschappij en wetenschap. Ze zijn onafhankelijk, laagdrempelig, klantvriendelijk en op maat. De Kennispunten zijn er voor maatschappelijke organisaties, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf, brancheorganisaties en overheden. Onderzoek via de Kennispunten wordt uitgevoerd door gemotiveerde en getalenteerde studenten onder professionele begeleiding en coördinatie van een Kennispunt. Die begeleiding gebeurt door een wetenschappelijk medewerker uit het relevante vakgebied.

De kennispunten van de Universiteit Utrecht zijn opgedeeld in verschillende categorieen:

2. Vrije Universiteit Amsterdam

Onlangs heeft de VU samen met de ABN AMRO Bank de Ondernemerschapsacademie geopend. Op het forum kunnen medewerkers en klanten van de bank en VU terecht voor vragen en advies over ondernemerschap. De bank stelt vragen aan de universiteit en de universiteit stelt vragen aan de bank. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over het verzorgen van colleges en andere onderwijs- en kennisoverdrachtsactiviteiten.

3. Universiteit van Amsterdam

De Talentenfabriek is een initiatief van de stad Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en het bedrijfsleven. De Talentenfabriek wil starten met student-ondernemers in de bedrijfstakken Kunsten, Media & Entertainment en Creatieve zakelijke diensten. 

4. Erasmus Universiteit Rotterdam

Wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan de beantwoording van vragen, die binnen een organisatie leven. De Wetenschapswinkel EUR brengt twee partijen bij elkaar: organisaties met een maatschappelijke doelstelling en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Wetenschapswinkel EUR heeft op verschillende terreinen deskundigheid in huis en is op de hoogte van het onderzoek dat aan de Erasmus Universiteit wordt uitgevoerd. Als je een vraag indient, wordt deze eerst door een medewerker met je besproken. Soms zal informatie over een bestaand onderzoek je al een eind op weg kunnen helpen. Ook kan de Erasmus Universiteit je doorverwijzen naar andere instanties die op het desbetreffende terrein deskundig zijn.  

5. Universiteit van Leiden

BUL - Studiekeuze & Loopbaan Service fungeert als aanspreekpunt en intermediair tussen werkgevers en studenten van de Leidse universiteit als het gaat om vacatures, stageplaatsen, banenmarkten en congressen. De medewerkers van BUL zijn, door hun kennis en hun contacten binnen het universitaire netwerk, een goed aanspreekpunt voor organisaties en bedrijven die informatie wensen over studenten of afstudeerders of activiteiten ontwikkelen voor deze doelgroep. BUL kan doorverwijzen en mensen in contact brengen met medewerkers binnen opleidingen en faculteiten van de de universiteit. Ook werken ze samen met loopbaancentra van andere universiteiten binnen Nederland en Europa.

6. Technische Universiteit Delft

SUPAIR is dé bemiddelaar voor jonge ingenieurs, zowel voor pas afgestudeerden als voor ingenieurs met ervaring. Heb je een ingenieur nodig en zie je op tegen een kostbare en tijdrovende sollicitatieprocedure met alle rompslomp die daarbij komt kijken? Of heb je een nieuw project, maar te weinig mensen om direct aan de slag te kunnen? SUPAIR biedt je snel en goedkoop de ingenieur die je zoekt. Tijdens het gehele traject blijft SUPAIR als intermediair betrokken. Via SUPAIR profiteer je ook van het netwerk van de internationaal toonaangevende Technische Universiteit Delft.

7. Rijksuniversiteit Groningen

Ook de Rijksuniversiteit Groningen beschikt over al eerder genoemde wetenschapswinkels. In Groningen hebben ze wetenschapswinkels in de volgende categorieen:

8.   Universiteit Twente

De Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente is een klantgerichte organisatie die bemiddelt tussen de vraag naar wetenschappelijke kennis en de op de Universiteit aanwezige expertise. Ook de MKB ondernemers kunnen hier terecht. De winkel probeert de vragen te plaatsen in het onderwijsprogramma van de universiteit.

9.   Radboud Universiteit Nijmegen

Je wilt een chemisch procédé uitpluizen, maar hebt daar zelf eigenlijk de tijd en expertise niet voor. Je bent op zoek naar een goede bijscholingscursus voor je advocaten. Of je wilt advies op het gebied van onderwijsvernieuwing en organisatieontwikkeling. Voor al deze kennisvragen ben je bij de Radboud Universiteit  aan het juiste adres. Nijmeegse onderzoekers stellen hun kennis graag beschikbaar aan de samenleving. De universiteit stimuleert deze betrokkenheid door een bemiddelende rol te spelen tussen onderzoek en maatschappij.

Het project Kennistransfer bestaat uit de volgende aandachtsgebieden:

10.  Technische Universiteit Eindhoven

De TU Eindhoven beschikt ook over een wetenschapswinkel.  Er zijn in totaal vijf wetenschapswinkels, elk op een eigen vakgebied.

12.  Universiteit van Tilburg

Op de Universiteit van Tilburg is er voor MKB ondernemers een speciaal loket. Dit loket vormt een laagdrempelig, duidelijk herkenbaar toegangspunt voor ondernemers die informatievragen hebben of (onderzoeks)opdrachten en verzoeken tot de plaatsing van stagiaires, afstudeerders en werkstudenten bij de universiteit willen onderbrengen. Het Loket MKB koppelt deze (onderzoeks)opdrachten en verzoeken aan partijen binnen de universiteit als studierichtingen en studieverenigingen. Het zijn met name studenten die vanuit die studierichtingen en verenigingen ingezet worden om aan de vraag te voldoen.