Vertrouwenslijn voor afgeperste ondernemers

Slachtoffers afpersing kunnen anoniem terecht bij vertrouwenslijn
De vertrouwenslijn heeft tot doel slachtoffers ertoe te bewegen naar buiten te treden, zodat de afpersing beëindigd kan worden. Op het nummer 06 22 96 27 71 kunnen slachtoffers van afpersing vanaf vandaag terecht met hun verhaal. De vertrouwenslijn is voor ondernemers, is onafhankelijk en de anonimiteit van de bellers is gewaarborgd.

Aanleiding
Afpersing is een lastig te bestrijden delict. Uit onderzoek blijkt dat 0,14% tot 1% van de bedrijven jaarlijks slachtoffer is van afpersing. Toch komen gemiddeld slechts tachtig afpersingszaken per jaar ter kennis van politie en justitie. Angst voor represailles, imagoschade en andere bedrijfseconomische motieven, gevoelens van schaamte en onmacht, gebrek aan vertrouwen in de politie zijn onder meer redenen waarom de aangiftebereid bij afpersing laag is. Voor een goede aanpak van afpersing is het primair van belang dat slachtoffers hiermee naar buiten durven te treden, zodat uiteindelijk politie en justitie zicht krijgen op het delict, kunnen ingrijpen en het slachtoffer goede ondersteuning in dit proces kunnen bieden. Om de drempel hiertoe te verlagen wordt de vertrouwenslijn afpersing landelijk ingesteld. De opening van de landelijke vertrouwenslijn is één van de vijf actiepunten.

Vertrouwenspersoon
Doel van de vertrouwenslijn 06 22 96 27 71 is een luisterend oor te bieden voor afgeperste ondernemers en hen met raad en daad bij te staan. Als de ondernemer later besluit toch aangifte te doen, biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning en draagt zonodig zorg voor de contacten met de politie. Een vergelijkbare lijn draait sinds enige jaren in de regio Limburg en blijkt laagdrempelig voor ondernemers die slachtoffer zijn van criminaliteit. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van politie of justitie, waardoor de drempel voor slachtoffers om naar buiten te treden lager is.

Betrokken partijen
De landelijke vertrouwenslijn zal een half jaar bij wijze van proef draaien om de effecten te bepalen. Het betreft een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, VNO-NCW/MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland. De vertrouwenslijn is een van de maatregelen uit de “Programmatische aanpak afpersing”, waarin politie, justitie, de stichting Meld Misdaad Anoniem, VNO-NCW/MKB-Nederland en KHN samenwerken om afpersing beter te bestrijden. Andere maatregelen in dit programmaplan zijn het vergroten van de kennis en weerbaarheid bij bedrijven; het vergroten van de meldings- en aangiftebereidheid en de professionalisering van de aanpak door de politie.

(Ministerie van Veiligheid en Justitie)


Afpersing van ondernemers aandachtspunt Justitie

Minister komt voor zomer 2008 met plan van aanpak
Minister Hirsch Ballin van Justitie gaat de aandacht vestigen op afpersingen van ondernemers in Nederland. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten