De nieuwe arbowet

Download de brochure

16 december 2009

Met ingang van 1 januari 2007 wijzigt de arbowetgeving. Het kabinet gaat schrappen in de bestaande regelgeving. werkgevers en werknemers krijgen meer ruimte voor maatwerk en kunnen samen het arbobeleid invullen. Arbocatalogi gaan hierbij een belangrijke rol spelen.

Auteur

Steven van den Tol