MKB-Nederland spant proces acquisitiefraudeurs aan

‘Bescherming mkb door Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken’

15 augustus 2012

MKB-Nederland heeft bij de rechtbank van Groningen een proces aangespannen tegen Holland Internet Group bv, Telefoongids.com bv en Infosite bv, die zij beschuldigt van acquisitiefraude.

De ondernemersorganisatie eist niet alleen dat gedaagden op straffe van een dwangsom stoppen met hun huidige handelswijze, maar vraagt de rechtbank eveneens om een principiële uitspraak.

Misleidend en onrechtmatig

MKB-Nederland wil dat de rechter de werkwijze van bedrijven als de Telefoongids.com kwalificeert als misleidend en onrechtmatig en de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken ook van toepassing verklaart voor kleine en middelgrote ondernemingen.

400 miljoen euro schade

Acquisitiefraude in al haar verwerpelijke verschijningsvormen – van spookfacturen tot misleidende aanbiedingen – kost het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 400 miljoen euro. Het is een hardnekkig probleem, dat steeds grotere vormen aanneemt en moeilijk is aan te pakken. Het lukt individuele ondernemers slechts zelden om met succes misleiding te bewijzen omdat de misleiding telefonisch geschiedt en zij die gesprekken doorgaans niet opnemen. De rechter gaat vervolgens vaak alleen uit van wat op schrift is gesteld. MKB-Nederland probeert met deze procedure onder meer de bewijsproblemen die ondernemers ondervinden om te buigen. De ondernemersorganisatie voert de zaak samen met twee gedupeerde ondernemers, wiens casussen ter voorbeeld dienen.

Werkwijze fraudeurs

Acquisitiefraudeurs bedienen zich doorgaans van een vergelijkbare werkwijze. Alle gevallen van acquisitiefraude hebben met elkaar gemeen dat de malafide aanbieders erop zijn gericht om een handtekening of instemming te ontfutselen, zodat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt en er voor de klant een betalingsverplichting ontstaat. De aanbieders zijn daarbij nimmer van plan een deugdelijke tegenprestatie te leveren en strooien de klant zand in de ogen, bijvoorbeeld door te suggereren dat er al een contractuele relatie bestaat. Dat geldt ook voor de gedaagden in deze zaak. De Telefoongids.com bv bijvoorbeeld, wekt in veel gevallen de illusie dat zij belt namens de echte Telefoongids (uitgegeven ism KPN) en probeert ondernemers over de streep te trekken met een gereduceerd tarief van 150 of 250 euro. In werkelijkheid blijkt het bedrag dan een maandbedrag te zijn, waaraan de ondernemer vervolgens vaak 36 maanden vastzit. Protesteren helpt niet en tussentijds opzeggen kan (uiteraard) niet.

Holland Internet Group

MKB-Nederland heeft ervoor gekozen om Holland Internet Group bv (tot voor kort Website Services bv), Telefoongids.com bv en Infosite bv aan te pakken, omdat deze tot de grootste ‘aanbieders’ behoren, waarover al lange tijd vele klachten binnenkomen. Niet alleen bij MKB-Nederland, maar ook bij het Steunpunt Acquisitiefraude. Website Services bv was tot voor kort rechthebbende cq. ontwikkelaar van een groot aantal internetgidsen en domeinnamen – waaronder Telefoongids.com - die er alle een vrijwel identieke handelswijze op nahouden. Ook Infosite bv was gedurende tien jaar een volle dochter van Website Services bv. De aandeelhoudersrelatie werd eind 2010 (gedeeltelijk) verbroken toen bekend werd dat TROS Opgelicht!? begin januari een uitzending aan de misleidende praktijken van dit bedrijf zou wijden.

De belangrijkste bestuurder dan wel de achterliggende belanghebbende van Website Services bv is Johann Stuut. Stuut houdt zich al zo’n twintig jaar bezig met deze manier van advertentieverkoop en is in dit verband al vaak in opspraak gekomen.

Samen tot een oplossing komen mislukt

MKB-Nederland heeft voorafgaand aan dit proces getracht met de gedaagden tot een oplossing te komen. De ondernemersorganisatie heeft de onderhandelingen echter gestaakt toen bleek dat de tegenpartij niet bereid was tegemoet te komen aan de redelijke voorwaarden die zij had gesteld.

Drie doelen met proces

MKB-Nederland, bijgestaan door advocaten van Kneppelhout & Korthals te Rotterdam, vordert in dit proces drie zaken. Ten eerste dienen de overeenkomsten van de twee gedupeerde ondernemers met respectievelijk de Telefoongids.com en Infosite bv te worden vernietigd en dienen zij schadeloos te worden gesteld. Toewijzing van deze vorderingen kan als voorbeeld dienen voor andere gedupeerde ondernemers. Ten tweede vraagt MKB-Nederland de rechter de modus operandi van de gedaagden en al hun andere bv’s te kwalificeren als misleidend en onrechtmatig en hen op straffe van een dwangsom te verbieden zich nog langer van deze handelswijze te bedienen.

Belangrijker nog is het principiële beroep dat de ondernemersorganisatie op de rechter doet om de onderhavige acquisitiepraktijken in algemene zin te bestempelen als oneerlijke handelspraktijk en de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken, die nu alleen van toepassing is voor consumenten, ook te laten gelden voor kleine en middelgrote ondernemingen (reflexwerking). Dat zou betekenen dat ook mkb-ondernemers beter tegen acquisitiefraude zijn beschermd. Die bescherming wordt onder meer bewerkstelligd door de omkering van de bewijslast.

Geen verschil tussen consument en ondernemer 

MKB-Nederland is van mening dat het wezenlijk geen verschil zou mogen maken of een oneerlijke handelspraktijk is gericht op een consument of een ondernemer. De Europese Richtlijn waarop de Nederlandse Wet op de Oneerlijke Handelspraktijk is gebaseerd, laat ook expliciet de ruimte om de bescherming die de richtlijn biedt ook op ondernemers van toepassing te laten zijn. In andere lidstaten gebeurt dat al. De ondernemersorganisatie wijst er daarbij op dat acquisitiefraude en de strijd daartegen ook in Europees verband hoog op de agenda staat. Het Europees Parlement heeft vorige maand nog een motie aangenomen tot striktere naleving van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken.

Zou de rechter onverhoopt van oordeel zijn dat hij onvoldoende instrumenten in handen heeft om acquisitiefraude aan te pakken, dan is wat MKB-Nederland betreft de politiek aan zet. Dan moet de bescherming van ondernemers in de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken zelf worden vastgelegd.

Het proces van MKB-Nederland begint op 3 augustus.

Bron: MKB-Nederland