Hoe went mijn personeel aan een Wajonger?

Collega met een handicap

27 mei 2013 2 minuten

Neem je een medewerker met een handicap in dienst, dan is het belangrijk dat je je andere werknemers daarop voorbereidt. Werken met een Wajonger geeft voldoening, maar vraagt ook om aanpassing van collega's.

Neem je een Wajonger in dienst, vergroot dan het draagvlak op de werkvloer. Hoe je dat kunt doen? Begin bij jezelf, geef het goede voorbeeld. Hoe? Zo!

  • Wees een voorbeeld voor je personeel in het contact met de Wajonger

  • Laat zien dat je bereid bent om te investeren in de benodigde begeleiding met de Wajonger

  • Sta open voor alle vragen en opmerkingen die in verband staan met de inpassing van de Wajonger

  • Denk vooraf na over het moment dat je je personeel informeert. Welke werknemers wil je daarbij betrekken? En welke informatie wil je geven?

Hoe informeer je collega's over de komst van een Wajonger?

  • Wees duidelijk en eerlijk naar je personeel over de consequenties die het werken met een Wajonger kan hebben. Vraag hen om begrip voor de soms anders geldende productienormen, vanwege de beperking van de Wajonger. Probeer het werk wel op zo'n manier te organiseren dat collega's zo min mogelijk last hebben van deze verschillen in eisen.

  • Geef eventueel uitleg aan je werknemers over de beloning van de Wajonger. Zo voorkom je dat er onvrede ontstaat over het idee dat de Wajonger veel minder hoeft te doen voor eenzelfde loon. Neem je een Wajonger in dienst, dan kun je namelijk aanspraak maken op dispensatie, waarbij je de mogelijkheid krijgt om de Wajonger minder dan het minimumloon te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat de Wajonger minder dan 75% arbeidsprestatie levert dan een 'gewone' werknemer. De loondispensatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte productiviteit van de Wajonger. Meestal wordt deze dispensatie voor een jaar vastgesteld. Na een jaar moet je een nieuwe aanvraag doen bij het UWV, die vervolgens beoordeelt of de productiviteit is gestegen, wat de hoogte van de loondispensatie kan veranderen.

Bron: Wajongwijzer

Auteur

Dorien Verhoeven