Eindelijk herstel voor ondernemers?!

EIM: 'Flink herstel mkb 2011'

19 juli 2011 1 minuten

Het mkb zal herstellen in 2011. EIM verwacht dit jaar een afzetgroei van 2,75% van het mkb. Ondernemers uit het mkb herstellen hiermee later van de crisis dan ondernemers uit het grootbedrijf.

Dat blijkt uit onderzoek van EIM. Volgens het onderzoeksbureau heeft het grootbedrijf al eerder/sterker kunnen profiteren van de groei van de wereldhandel, omdat deze sterk op buitenlandse afzet is georiënteerd. In 2011 zal om diezelfde reden de groei van het grootbedrijf - met 3,25% - nog steeds groter zijn dan die van het mkb.

Sectoren

In het mkb zijn het vooral de industrie en de groothandel die sterk profiteren van de exportgroei. Hierbij gaat het vooral om producten die in Azië worden gemaakt. Ook de transportsector zal sterk profiteren van de aantrekkende wereldhandel. Doordat de transportsector sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bouwsector, remt een negatieve ontwikkeling in de bouw, direct ook de groei in de transportsector. Maar, gelukkig komt er in 2011 voorzichtig een einde aan de flinke krimp in de bouwsector. Daarnaast zullen de detailhandel en horeca iets groeien.

Werkgelegenheid

In 2011 zal de werkgelegenheid in het mkb beperkt herstellen en toenemen met ruim 21.000 arbeidsplaatsen. Deze groei bestaat uit 9.000 zelfstandigen en 12.000 werknemers. In 2012 zal deze werkgelegenheid - bij een verdere economische groei - toenemen.

Hoewel in bijna alle sectoren in 2011 sprake zal zijn van een bescheiden groei, zullen de industrie en de bouw onder druk blijven staan. De industrie gaat gebukt onder hevige internationale concurrentie en moet daarom uit kostenoverwegingen het personeelsbestand aanpassen. Ook de bouwindustrie staat nog steeds sterk onder druk.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Auteur

Lenneke Arts