51 procent ondernemers trekt zich niks aan van boete 25.000 euro

Ondernemers willen beelden winkeldieven tóch verspreiden

09 augustus 2012 2 minuten

Als het aan het College bescherming persoonsgegevens ligt, moet een ondernemer die beelden openbaar maakt van winkeldieven en overvallers, een boete betalen van €25.000. MKB-Nederland noemt het een noodkreet.

Ondernemers laten zich niet tegenhouden

Voor ongeveer de helft van de ondernemers, zou de boete inderdaad een weerhoudende functie hebben: 49% van de ondernemers zou om die reden besluiten toch geen foto's van winkeldieven te verspreiden. Dat blijkt uit een poll op Twitter, die we gehouden hebben onder 116 ondernemers. De vraag luidde: 'Weerhoudt een boete van €25.000 jou ervan om beelden van overvallers te verspreiden?' Dat 49% ontkennend antwoordde, betekent dat intussen 51% van de ondernemers zich niet laat tegenhouden door een boete van €25.000. 

MKB-Nederland: 'Boete voorbarig'

Ook al zegt een groot deel van de ondernemers zich niet tegen te laten houden door een boete, MKB-Nederland vindt dat een boete überhaupt niet ingesteld moet worden. De werkgeversorganisatie vindt een boete veel te voorbarig en pleit voor een andere oplossing. Zo zou een verdere samenwerking tussen politie, gemeenten en bedrijfsleven effectiever zijn volgens MKB-Nederland. Als voorbeeld noemen ze het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), dat tot op heden goede resultaten heeft opgeleverd.

Privacyschending

Het openbaar maken van beelden van dieven en overvallers is volgens MKB-Nederland een noodgreep en een serieus signaal richting de politie en politiek. Als een winkelier te maken krijgt met diefstal of een overval, voelt hij of zij zich bij gebrek aan goed overleg tussen politie en justitie vaak gedwongen om het heft in eigen handen te nemen. Volgens het CBP is het vrijgeven van dergelijke beelden voorbehouden aan politie en justitie en schendt het de privacy van de verdachten. Vandaar de boete van €25.000, die MKB-Nederland als 'absurd hoog' beschouwt. 

KVO

De werkgeversorganisatie houdt het op 'beter overleg tussen bedrijfsleven, politie en gemeenten' als oplossing voor het probleem. Het KVO wordt daarbij als voorbeeld genoemd, omdat dat een effectieve maatregel blijkt om te werken aan het schoon en veilig maken en houden van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Lees meer weten over KVO.

Bronnen: MKB-Nederland, poll @MKBServicedesk

Auteur

Liesbeth Meenink