Behandel je werknemers als varkens...?

Column | Focus je op een werknemer als een boer op een varken

06 september 2011

Vergelijk je werknemers met varkens. Het is een belangrijke voorwaarde voor personeelsmanagement, echt! Misschien denk je: Wat bezielt deze HR-professional, maar ik zal uitleggen waarom deze vergelijking juist een goede is.

Een tijdje geleden werd me gevraagd een presentatie te verzorgen over ‘personeelsmanagement richting 2020'. Tijdens die presentatie heb ik de vergelijking gemaakt tussen medewerkers en varkens en dat zelfs als een belangrijke voorwaarde voor goed personeelsmanagement neer te zetten. Nu verwacht je een dergelijke uitspraak waarschijnlijk niet direkt uit de mond van een HR-professional, behalve dan natuurlijk wanneer die wegens te hoog opgelopen stress de weg ernstig  kwijt is geraakt. Toch vind ik dit laatste volstrekt niet op mezelf van toepassing.

Wat bezielde mij dan?   

Voor een goed begrip is het wellicht handig te weten dat mijn man slager is en dat ik hem met grote regelmaat hoor vertellen hoevéél mensen op varkens lijken. Mijn dochters en ikzelf worden dus ook te pas en te onpas met varkens vergeleken. Op allerlei (on)gewenste momenten haalt onze slager voorbeelden aan, met de bedoeling daar voor ons een leerzaam effect van uit te laten gaan. En dus was het voor mij niet zó’n grote stap om, ook op het gebied van personeelsmanagement, te zoeken naar een vergelijking tussen varkens en medewerkers.

Maar toch... varkens!

Desondanks moet ik bekennen dat ik me deze uitspraak vooral durfde te permitteren omdat ik me voor een zorgvuldig geselecteerde groep toehoorders bevond, allen studerend voor of werkzaam in een functie in de varkenshouderij. Kortom: een groep die toch beduidend méér heeft met varkens dan het gemiddelde publiek. En bovendien een groep die zich er heel erg bewust van is dat de prestaties van een varkensbedrijf bepaald worden door… de varkens. Daarom probeert een varkenshouder continue mogelijke signalen op te vangen en te interpreteren, omstandigheden en ontwikkelingen te beïnvloeden en alle mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten om de kwaliteit van zijn zeugen, biggen, vleesvarkens te beïnvloeden. Varkenshouders denken over hun varkens niet alleen in de zin van kosten, maar vooral ook in de zin van opbrengsten, het te verwachten rendement. En ze zien bovendien hun eigen kansen én verantwoordelijkheden daarin.

Pas jij zo goed op je werknemers?

Realiseer jij je elke dag opnieuw dat medewerkers, nét als de varkens in de varkenshouderij, een belangrijke bijdrage leveren aan de output, prestaties en uiteindelijk het rendement van een onderneming? Het is gemakkelijk om naar de medewerkers te wijzen en zelf rustig achterover te leunen. De kwaliteit van de prestaties van je medewerkers wordt voor een groot gedeelte bepaald door de manier waarop jíj in staat bent om de mogelijkheden van je medewerkers te benutten. Probeer óók bij jouw medewerkers continue mogelijke signalen op te vangen en te interpreteren en allerlei omstandigheden en ontwikkelingen te beïnvloeden.

Kortom: behandel je medewerkers als varkens!

Auteur

Daniëlle Royakkers-von Kruchten