Gemeente tekent convenant Science Park Utrecht

Een ontmoetingsplaats voor bedrijfsleven en kennisinstellingen

16 december 2009

Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht ondertekenen op maandag 20 november 2006 het convenant Science Park Utrecht. Het Science Park Utrecht - gevestigd op de Uithof - moet uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

Op het Science Park moet het voor iedere gebruiker (student, onderzoeker, medewerker en ondernemer) duidelijk zijn waar men terecht kan met vragen over ondernemerschap, innovatie en bedrijfshuisvesting. Het park biedt bovendien ruimte aan kennisintensieve ondernemingen.

Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie

Eén van de projecten binnen Science Park Utrecht is het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CvOI). Het CvOI is bedoeld als spin in het web van kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Het nieuwe centrum heeft een doorverwijsfunctie en informatievoorzienende rol voor startende ondernemers, onderzoekers en studenten. Met ingang van medio 2007 is er een ingericht Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie op een centrale lokatie in het Van Unnikgebouw op het universiteitscentrum. Het CvOI zal bestaan uit een informatiebalie, werkplekken voor personeel en management van het project “StartImpuls Utrecht”; onder deze naam worden studenten en onderzoekers met ondernemend talent opgespoord en begeleid. Het CvOI biedt ook werkplekken en kantoorfaciliteiten voor startende ondernemers.