Workshop Werkkostenregeling en slim reizen

Woensdag 7 september 13:00 - 18:00 | Zeist

04 september 2013

De Werkkostenregeling verandert de spelregels voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen aan medewerkers. Maar wat zijn de consequenties van deze nieuwe regeling voor organisaties als het gaat over slim werken en reizen? Hoe zit het bijvoorbeeld met thuiswerkplekken en fietsplannen?

Op 7 september wordt er een workshop gehouden in Zeist voor B50-leden, mobiliteitsmakelaars en andere geïnteresseerden. Deze workshop wordt georganiseerd door het Platform Slim Werken, Slim Reizen.  

Aanleiding

Vanuit verschillende hoeken is er veel vraag naar kennis en informatie over de interpretatie, toepassing en consequenties van de werkkostenregeling (WKR). Behalve dat de behoefte al eerder is aangegeven vanuit diverse convenantregio's, is het onderwerp ook op de agenda gezet door de Werkgroep Wet- en Regelgeving. Voldoende redenen om eens uitgebreid bij de WKR stil te staan, onderling ervaringen en kennis uit te wisselen en experts allerhande vragen te laten beantwoorden!

Programma

In grote lijnen:

  • Plenaire sessie, uitleg werkkostenregeling.

  • Ronde tafels over: - WKR en Mobiliteit (ook thuiswerkplek) - Administratieve gevolgen van de WKR (o.a. grootboekrekening) - Arbeidsrechtelijke consequenties van de WKR (o.a. wat mag de werkgever zélf aanwijzen)

  • Een duo experts van verschillende B50-leden (o.a. AWVN, SNS Reaal, Rabobank, Achmea) vormen de voorzitters van elke tafel en beantwoorden vragen.

  • Afsluitende borrel om na te praten en te netwerken.

Praktisch

Datum: 7 september

Locatie: Achmea, Handelsweg 2 te Zeist.

Tijd: 13.00-18.00 uur.

Deelnemers:

  • Beleidsadviseurs HRM

  • Controllers (HRM en Financieel)

  • Mobiliteitsmakelaars

Deelname is gratis.

Aanmelden: jp@slimwerkenslimreizen.nl

Heb je belangstelling of zijn er specifieke vragen die je graag behandeld wilt zien? Neem even contact op met John Pommer van de uitvoeringsorganisatie van de B50: jp@slimwerkenslimreizen.nl