7 tips voor flexibele arbeidsrelaties

Meer flexibiliteit helpt je inspelen op de markt

12 februari 2013

Ondernemers met een flexibele schil kunnen hun personeelsformatie snel aanpassen aan de marktvraag, blijkt uit onderzoek. Zeven tips om flexibele arbeid in te zetten als strategisch instrument.

Whitepaper Flexibele arbeidscontracten

Steeds meer mkb’ers zien de voordelen van flexibilisering. Er is dan ook een toename waar te nemen in de diversiteit aan arbeidscontracten en andere vormen van flexibilisering. Inlenen, detachering en payrolling komen meer en meer voor, zo blijkt uit het onderzoek.

Kostenbesparing

Een van de meest genoemde voordelen van flexibilisering van arbeid in de MKB-monitor is kostenbesparing. Flexibilisering biedt echter meer kansen dan adequaat inspelen op de marktvraag en daarmee kosten besparen.

Sabine Falco van ExcellentSearch & Pay: “De flexibele schil kan de productiefactor zijn om het kennispotentieel vorm te geven waardoor de organisatie zich weet te verzekeren van continue aanwas van nieuwe kennis en kunde. De inzet van flexibele arbeid past ook bij de nieuwegeneratie medewerkers en het toenemend aantal zzp’ers. Zij zoeken geen baan voor het leven, maar een project.

Strategisch instrument

Hoe kun je flexibele arbeid inzetten als strategisch instrument? Sabine Falco geeft zeven tips:

  1. Verhef flexibele arbeid tot strategisch HR-beleid en kritische succesfactor. Zet het op de agenda van de bestuurders en (staf) managers.

  2. Gebruik toekomstscenario’s met (extreme) verandering van variabelen, zoals productie/vraagstijging of -daling bij lange termijn- en jaarplannen.

  3. Maak een planning van organisatiecompetenties met een verdeling naar een vaste kern/taken en interne en externe flexibiliteit. Creëer interne flexibiliteit door pooling, deeltijd werken, flexibele werktijden en functieroulatie. Creëer externe flexibiliteit door outsourcing, tijdelijke contracten, detachering, inlenen en payrolling.

  4. Durf uit te gaan van een flexibele schil van minimaal 20 procent. Kansen volgen dan vanzelf.

  5. Reken de financiële consequenties door van een flexibele schil van bijvoorbeeld 10 procent, 20 procent en 30 procent onder de verschillende scenario’s.

  6. Voer een stringentere regie op de inzet en doelen van flexibele arbeid.

  7. Evalueer gedurende het uitvoeringsjaar de flexibele schil.