"Veel risico's voor ondernemers met personeel in het buitenland"

Let op: Alleen een verzekering is niet genoeg

02 mei 2018

Heb je als ondernemer personeel in het buitenland, dan loop je meer risico dan je denkt. Je bent namelijk verplicht om je werknemers te beschermen en met alleen een simpele verzekering kom je er niet.

Daarvoor waarschuwt Aon Hewitt, specialist in HR-management.

Steeds meer ondernemers sturen medewerkers naar het buitenland, zegt de HR-specialist. Volgens het adviesbureau zijn ondernemers op zoek naar nieuwe afzetgebieden of zoeken ze goedkopere productie- en kennismogelijkheden buiten Nederland. Tot deze landen behoren onder meer risicovolle landen in Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Om in deze nieuwe gebieden aan het werk te gaan, zetten ondernemers hun medewerker in als expat in het buitenland of laten ze werknemers regelmatig voor een korte periode als zakenreiziger buiten de grenzen werken.

Veiligheidsprotocol

Aangezien het in veel van deze landen niet veilig is, is het belangrijk om voor deze medewerkers een veiligheidsprotocol (in bijvoorbeeld je personeelshandboek) te hebben. Toch blijkt uit onderzoek van Aon Hewitt dat veel ondernemers niet een dergelijk document voorhanden hebben, terwijl het juist belangrijk is dat zowel jij als je werknemer die in het buitenland verblijft, op de hoogte is van de meest actuele ontwikkelingen in een land.

Mogelijke risico's

Veel ondernemingen hebben volgens AON geen zicht op de financiële gevolgen van ontvoeringen, terrorisme, criminaliteit, burgeropstanden, verkeersongevallen, medische risico's en natuurrampen (de aswolk, een tsunami). Weet dat jij als werkgever aan een aantal verplichtingen moet voldoen als je onder je werknemers expats hebt of mensen die regelmatig (voor het werk) naar het buitenland moeten. Zo moet je je werknemers informeren over de risico's van buitenlandse locaties en moet je procedures opstellen voor de aanpak van reisgerelateerde incidenten. Laat je werknemers ook een training volgen over dit onderwerp, zodat ze eenmaal ter plaatse ook de goede beslissingen nemen en niet onnodig risico's nemen. Als je zelf geen ruimte hebt om je werknemers voor te bereiden, zorg dan dat iemand zich gaat bezighouden met veiligheid en risicobeheersing.

Neem je verantwoordelijkheid

Zorg dat je je werknemer professionele hulp kan bieden als hij in het buitenland in een crisissituatie terechtkomt. Neem je verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van de werknemers die je uitzendt. Kun je hier niet aan voldoen, dan kan dat het imago van je bedrijf schaden en zorgen voor negatieve beeldvorming (met mogelijk financiële gevolgen voor jou en/of je werknemer).

Tips:

Het adviesbureau heeft nog een paar adviezen voor ondernemers die werknemers uitzenden naar het buitenland. Doe er je voordeel mee:

  • Zorg dat je op de hoogte bent van de actuele risico's van de landen waar je werknemers zich bevinden;

  • Stel een veiligheidsprocedure en een veiligheidsplan op en houd deze up-to-date;

  • Laat werknemers voorafgaand aan hun zakenreis een veiligheidstraining volgen;

  • Sluit een dekkende medische en/of zakenreisverzekering af, met ongevallendekking plus een volledige molest clausule;

  • Neem de regie in handen als je werknemer in een gevaarlijke situatie terechtkomt en zorg dat je snel handelt. Een heldere taakverdeling is belangrijk bij een calamiteit.

Auteur

Lenneke Arts