Wat is de Nederlandse Digitale Agenda?

En wat heb ik er als ondernemer aan?

01 september 2016

De Nederlandse overheid wil ICT slimmer inzetten om economische groei en de nationale welvaart te stimuleren. Daarom zet zij het onderwerp op de agenda: de Digitale Agenda.

Het valt niet te ontkennen dat ICT een steeds belangrijkere rol speelt in de maatschappij. Nederland heeft internationaal al een koploperspositie als het gaat om infrastructuur. Het bedrijfsleven kan hier dus flink van profiteren. Nu is het zaak dat jij als ondernemer op deze digitale snelweg gaat rijden. Wat het je oplevert? Simpelweg sneller werken, bijvoorbeeld. Of de mogelijkheid om flexibeler te werken dankzij ‘cloud computing’.

De overheid wil met de Digitale Agenda een flinke impuls geven aan innovatie en economische groei.

De actiepunten van de Digitale Agenda

De overheid ziet mogelijkheden om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken, mits ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen en te innoveren. De regeldruk moet dus flink worden verlaagd. Slimmer werken op basis van ICT moet hierbij helpen en vormt dan ook de eerste actielijn van de agenda. Maar slimmer werken, werkt alleen als er een toegankelijke en snelle en veilige infrastructuur is. Ook zijn er meer mensen nodig met de vaardigheden (‘eSkills’) om binnen bedrijven een ICT-infrastructuur op te zetten. De Digitale Agenda bestaat uit vijf actielijnen.

1 Onderwijs, kennis en innovatie

  • Het zorgen voor voldoende talent en professionals met de juiste vaardigheden.

2 Snelle en open infrastructuur

  • Betrouwbare vaste en mobiele netwerken om de digitalisering bij te houden.

3 Veiligheid en vertrouwen

  • Het beveiligen van de hard groeiende digitale economie.

4 Ruimte voor ondernemers

  • Het verminderen van de regeldruk, het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid en het wegnemen van barrières in de interne markt. Startups zijn hierin heel belangrijk omdat ze een bron van vernieuwing zijn en vaak gericht zijn op slimme toepassingen van de ICT.

5 Digitalisering van domeinen

  • Het digitaliseren van de industrie, zorg, mobiliteit en energie. Maatschappelijk en economisch belangrijke domeinen.

Wil je meer weten over de inhoud van de Digitale Agenda? Download de brochure.

Auteur

Liesbeth Meenink