Omzetgroei ondernemers afhankelijk van online aanwezigheid

Hoe meer op internet, hoe meer omzet

31 januari 2012

Ondernemers die gebruik maken van internet, hebben de afgelopen jaren gemiddeld een omzetgroei van 3 procent behaald, terwijl ‘offline ondernemers’ in diezelfde periode hun omzet niet zagen groeien. De komende tijd nemen de kansen voor ondernemers op het internet verder toe.

Dat staat in het rapport ‘Hoe het internet de Nederlandse economie verandert’ van de Boston Consultancy Group (BCG) in opdracht van Google. Mkb’ers hebben de afgelopen jaren veel nieuwe kansen zien ontstaan op het internet. En met succes, blijkt wel uit de omzetstijging die online aanwezige ondernemers behaald hebben. En dat kan nog beter, vertelt het onderzoek. Ondernemers hebben volgens BCG over het algemeen een goed ontwikkelde internetinfrastructuur, maar kunnen nog veel kansen behalen op het gebied van online marketing, inkoop en verkoop.

Wel of geen website?

Kijk je naar het internetgebruik van ondernemers, dan gebruikt ongeveer de helft (46 procent) van de ondernemers het internet intensief (voor online marketing of verkoop). Daarnaast heeft 30 procent van de ondernemers wel een website, zonder die intensief te gebruiken voor commerciële doeleinden. 24 procent tenslotte, heeft geen website. Voor deze laatste groep vormt de belangrijkste reden om geen website te hebben, de overtuiging dat internet geen toevoeging is voor de onderneming. 

Sociale media

Bedrijven die het internet intensief gebruiken, zijn gemiddeld 3,1 procent gegroeid; bedrijven met alleen een website zijn 2,1 procent gegroeid en bedrijven zonder online aanwezigheid, hebben een omzetdaling van 0,3 procent moeten verteren. Ondernemers die veel op het internet zitten, zijn het meest actief op het gebied van sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Verkoop buitenland

Op het gebied van verkoop van producten aan het buitenland, zijn het ook de online aanwezige ondernemers die het het beste doen: Bedrijven die intensief op internet aanwezig zijn, hebben hun verkoop aan het buitenland zien stijgen met 11,8 procent, bedrijven met alleen een website zagen een stijging van 7,0 procent en offline ondernemers één van 4,1 procent.

Webshop

Van de bedrijven die intensief gebruik maken van het internet, heeft 33 procent een online verkoopkanaal. Maar  hoewel de Nederlandse consumenten tot de meest actieve internetgebruikers ter wereld horen, blijven de bestedingen van de Nederlandse consumenten op internet achter. Ze doen het wel, daar niet van: 67 procent van de Nederlanders koopt weleens wat op internet. Echter, het bedrag dat ze aan die aankoop besteden, is relatief laag. 

Prijsvergelijkingssites

Dat Nederlanders weinig online kopen, wil niet zeggen dat internet geen rol speelt in het aankoopproces van consumenten. Zo blijkt dat consumenten offline meer dan 8 miljard euro aan producten besteden waarvoor ze online onderzoek hebben gedaan (prijsvergelijkers, review-sites, etc.).

Bijdrage internet neemt toe

In de toekomst zal internet een grotere bijdrage gaan leveren aan het bruto binnenlands product (bbp). Op dit moment is dat 4,3 procent; in 2015 zal dit 5,9 tot 6,8 procent zijn. Oorzaak hiervan is onder meer de toenemende consumptie op het internet en de toename van het gebruik van smartphones en tablet computers. Waar de online consumptie op dit moment nog 12 miljard euro is, verwacht BCG een consumptie van 25 tot 30 miljard euro in 2015.

Bron: Rapport ‘Hoe het internet de Nederlandse economie verandert’ van de Boston Consultancy Group (BCG) 

Auteur

Lenneke Arts