Ondernemers komen weer iets makkelijker aan krediet

Kleinbedrijf krijgt minst vaak financiering rond

03 april 2013

In vergelijking met eind 2010 krijgen ondernemers in het mkb weer iets makkelijker bedrijfsfinanciering. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor, uitgevoerd door het EIM. Het aantal gedeeltelijk toegekende leningen is gestegen van 5 naar 21 procent. Het aantal volledig toegekende leningen is gelijk gebleven.

Eerste Hulp Bij Financiering

Aan de Financieringsmonitor 2011 deden 1400 grote, middelgrote en kleine bedrijven mee. 

Vooral kleine bedrijven behoefte aan geld

In 2010 heeft 22 procent van de bedrijven in Nederland geprobeerd om aanvullende financiering te krijgen. Daarbij zijn het vooral de jonge, kleinere bedrijven die een financieringsbehoefte hebben. Dit om aan geld voor werkkapitaal (47 procent), investeringen (22 procent) en bedrijfshuisvesting (15 procent) te komen. Middelgrote en (niet-jonge) kleine bedrijven zoeken ook geld voor herfinanciering van bestaande leningen.

Vooral starters krijgen nul op request

Vragen de bedrijven een financiering aan, dan is dat de ene keer succesvoller dan de andere keer. Van het kleinbedrijf krijgt 57 procent de financiering rond, van de middenbedrijven 70 procent en van de grote bedrijven 86 procent. Een volledige afwijzing is er voor 21 procent van de kleine bedrijven. De reden daarvan heeft bij het overgrote deel te maken met de hoogte van het risico, vooral bij starters. Echter, van de bedrijven die wél een lening krijgen, verschilt de solvaliteitspositie niet significant.

Eigen vermogen mkb'ers neemt af

Bij één op de drie bedrijven is het eigen vermogen in 2010 afgenomen. Bij middelgrote bedrijven is dit één op de vijf. De reden hiervoor ligt volgens ondernemers bij een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Auteur

Liesbeth Meenink