'Ondernemers boffen met de BOF!'

Gunstige regeling bij bedrijfsopvolging binnen familie

04 februari 2019

Draag je je bedrijf over aan je zoon of dochter, dan wordt de verkoopprijs soms vastgesteld op een niveau dat lager ligt dan de prijs die een derde persoon zou moeten betalen voor de onderneming.

Whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

Het ministerie heeft in de wet vastgelegd dat zo’n bedrijfsoverdracht aan je zoon of dochter een ‘schenking’ inhoudt. Hierbij zou je dan schenkbelasting moeten betalen. ‘Zou moeten’, want je boft met de Bedrijfs Overdracht Faciliteiten in de Successiewet, de BOF. Door de BOF leidt een bedrijfsoverdracht in de praktijk nauwelijks tot heffing van schenkbelasting, omdat de wet je schenkbelasting voorwaardelijk kwijtscheldt. Deze voorwaardelijke kwijtschelding wordt op termijn - als je voldoet aan alle voorwaarden - omgezet in een definitieve kwijtschelding.

Minimaal vijf jaar in het bedrijf

Om te voldoen aan de voorwaarden, moet je bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat je al minimaal vijf jaar het bedrijf moet hebben gerund. Bij overdracht na overlijden wordt deze termijn ingekort tot één jaar. Ook de overnemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij of zij moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten. Let bij de gesprekken voorafgaand aan de overname daarom goed op dat je de goede beslissing neemt en laat je goed adviseren (door bijvoorbeeld een extern adviseur).

Familieproblemen

De BOF-regeling zorgt ervoor dat een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer bijna nooit meer leidt tot een heffing van schenkbelasting. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar houd er wel rekening mee dat broers en zussen van de overnemer kunnen stellen dat zij juridisch benadeeld zijn en dat hun legitieme portie geschonden is. Houd daar dan ook rekening mee.