'Ondernemers boffen met de BOF!'

Gunstige regeling bij bedrijfsopvolging binnen familie
Draag je je bedrijf over aan je zoon of dochter, dan wordt de verkoopprijs soms vastgesteld op een niveau dat lager ligt dan de prijs die een derde persoon zou moeten betalen voor de onderneming.
Het ministerie heeft in de wet vastgelegd dat zo’n bedrijfsoverdracht aan je zoon of dochter een ‘schenking’ inhoudt. Hierbij zou je dan schenkbelasting moeten betalen. ‘Zou moeten’, want je boft met de Bedrijfs Overdracht Faciliteiten in de Successiewet, de BOF. Door de BOF leidt een bedrijfsoverdracht in de praktijk nauwelijks tot heffing van schenkbelasting, omdat de wet je schenkbelasting voorwaardelijk kwijtscheldt. Deze voorwaardelijke kwijtschelding wordt op termijn - als je voldoet aan alle voorwaarden - omgezet in een definitieve kwijtschelding.
 
 
Minimaal vijf jaar in het bedrijf
Om te voldoen aan de voorwaarden, moet je bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat je al minimaal vijf jaar het bedrijf moet hebben gerund. Bij overdracht na overlijden wordt deze termijn ingekort tot één jaar. Ook de overnemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij of zij moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten. Let bij de gesprekken voorafgaand aan de overname daarom goed op dat je de goede beslissing neemt en laat je goed adviseren (door bijvoorbeeld een extern adviseur).
 
Familieproblemen
De BOF-regeling zorgt ervoor dat een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer bijna nooit meer leidt tot een heffing van schenkbelasting. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar houd er wel rekening mee dat broers en zussen van de overnemer kunnen stellen dat zij juridisch benadeeld zijn en dat hun legitieme portie geschonden is. Houd daar dan ook rekening mee.

Dossiers

Bezoek aan familiebedrijf van Bommel

Verdubbeling van de omzet in 6 jaar
Vorige week dinsdag was ik te gast bij een vriend van mij, Reynier van Bommel. Hij is sinds 2000, samen met zijn broer Floris verantwoordelijk voor...

Hoe draag ik ondernemingsvermogen over?

Ondernemingsvermogen fiscaal gunstig overdragen via de BOF
De successiewetgeving kent veel mogelijkheden voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Wat zijn de belangrijkste voordelen van de vernieuwde wet?

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten