Ondernemers willen meer aandacht voor ondernemerschap in lesprogramma

'Ondernemerschap en ondernemend gedrag bevorderen via onderwijs'

15 november 2011

Steeds meer scholen besteden in hun lesprogramma's aandacht aan ondernemerschap. Ruim tweederde van de ondernemers uit het mkb vindt dat dit soort onderwijs bevorderd moet worden.

Ondernemers verwachten dat jongeren door dit soort onderwijs ondernemender worden en zich vaker zullen ontpoppen tot ondernemer. Dat blijkt uit onderzoek van EIM onder ruim tweeduizend ondernemers uit het mkb.

Gastlessen en stages

Slechts een klein deel van de ondernemers uit het mkb is op dit moment betrokken bij dit ondernemerschapsonderwijs, vooral via stages. Een kwart van de ondervraagde ondernemers wil graag een rol gaan spelen in het onderwijs in de toekomst. Vooral het verzorgen van gastlessen is iets dat ze aanspreekt. Het meest geschikt hiervoor is het mbo, denken de mkb'ers. Het primaire onderwijs vinden ze minder geschikt voor lessen over ondernemen.

Wat vinden leerlingen ervan?

Allerlei soorten scholen, zowel basisscholen als universiteiten en alles wat daartussen zit, hebben de afgelopen jaren ondernemerschap in het lesprogramma opgenomen. De ministeries EL&I, OCW en LNV besteden hier sinds 2000 aandacht aan, door (subsidie)regelingen aan te bieden, zoals het Actieprogramma onderwijs en ondernemerschap. Leerlingen waarderen dit: ze vinden hun lessen ondernemerschap steeds leuker, bleek in 2010 tijdens een tussenevaluatie.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Auteur

Lenneke Arts