Zzp'er positief ondanks slechte economie

Ondernemer verkiest zelfstandigheid boven dienstverband

29 november 2011

Slechts 12 procent van de zelfstandigen zou een dienstverband boven het ondernemerschap verkiezen als die kans zich aandoet.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zelfbewust een zelfstandige positie’ onder 2.200 zzp’ers, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het onderzoeksprogramma ‘MKB en Ondernemerschap'.

Liever ondernemen dan loondienst

Maarliefst 80 procent van de zzp’ers is positief over de zelfstandige positie. Ook is 90 procent positief over de werkomstandigheden, tegenover 75 procent van de werknemers. Reden hiervoor is onder andere dat zelfstandigen zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk indelen en uitvoeren.

Verzekering

Opvallend is dat een grote minderheid van de zzp’ers verzekerd is. Zo laat slechts een vijfde van de zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekte en maar 38 procent heeft een verzekering voor langdurige arbeidsongeschiktheid. De helft van de zzp’ers reserveert wel geld voor pensioenvoering.

Inkomen

Bijna 50 procent van de zelfstandigen had in 2010 een omzet tussen de 25.000 en 100.000 euro en 95 procent werkt voor meer dan twee opdrachtgevers. Bijna driekwart heeft naast het inkomen als zzp’er geen ander inkomen. Ook kunnen steeds minder ondernemers terugvallen op een ander gezinsinkomen.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap