Veranderingen voor ondernemers in 2012

Wetswijzigingen: nieuwe regels in het nieuwe jaar

19 april 2017

In 2012 is een aantal wetten voor ondernemers veranderd. Een overzicht.

De eenmanszaak of vof

Voor een eenmanszaak of vof brengt 2012 een paar interessante veranderingen:

  • De zelfstandigenaftrek: Sinds 1 januari 2012 komt er een vaste basisaftrek van 7.280 euro. Het doel van deze basisaftrek is: meer winst maken, moet beloond worden. Tot nu toe bestond de zelfstandigenaftrek uit acht schijven in plaats van de vaste basisaftrek. Het urencriterium van 1225 uur dat verplicht is om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek stond ook al eerder ter discussie. De Tweede Kamer heeft inmiddels de motie van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen. 

  • Pensioen: Goed nieuws voor zzp’ers! Er worden maatregelen genomen waardoor je als ex-werknemer in plaats van drie jaar nu tien jaar mag blijven deelnemen in de pensioenregeling van je voormalige werkgever en waardoor je nu ook premies kunt aftrekken. “In de Pensioenwet stond al een termijn van 10 jaar, maar de fiscale voordelen waren beperkt tot 3 jaar. Dat is een situatie die we nu recht trekken. Voor zzp’ers in Nederland betekent dat een forse verbetering van hun pensioenvoorwaarden”, aldus staatssecretaris van Financiën Frans Weekers.

  • Urenregistratie voor kinderopvangtoeslag: De overheid gaat in 2012 minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. De toeslag wordt namelijk gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. De uren waar je toeslag voor kunt krijgen met kinderen op de dagopvang, bereken je door het aantal gewerkte uren van de minst werkende oudert te vermenigvuldigen met 140 procent. Ouders met schoolgaande kinderen vermenigvuldigen het aantal uur dat de minst werkende ouder werkt met 70 procent. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl

Besloten vennootschap

Ook voor een bv gaat er in 2012 het een en ander veranderen.

  • Wetsvoorstel flex-bv: Een nieuwe bv oprichten wordt in 2012 aantrekkelijker. Verwacht wordt dat vanaf 1 juli 2012 de flex-bv is ingevoerd. Dit betekent dat ondernemers bij het starten van hun bv geen minimumkapitaal van 18.000 euro meer nodig hebben en ook geen Verklaring van Geen Bezwaar die werd afgegeven door de minister van Binnenlandse Zaken. Als er maar één aandeelhouder in de bv zit, wordt ook de notariële akte overbodig.

  • Goede doelen steunen: Geld doneren aan een goed doel wordt ook aantrekkelijker. Er is in 2012 geen minimumbedrag meer om giften te kunnen aftrekken. Het maximumbedrag wordt verhoogd van 10 naar 50 procent van de winst, met een maximum van 100.000 euro. Een eis: de gift moet wel ten goede komen aan een ‘Algemeen nut beogende instelling’. 

De werkgever

Als ondernemer met mensen in loondienst dien je rekening te houden met onderstaande wetswijzigingen.

  • Vakantiedagenwet:Vanaf 1 januari geldt de nieuwe vakantiedagenwet, waarbij arbeidsongeschikte werknemers ook volledig wettelijke vakantiedagen opbouwen. De vervalperiode van vakantiedagen verandert ook. Lees meer over de veranderingen in de regeling vakantiedagen.

  • Speur- en ontwikkelingswerk:Voor medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk doen, hoef je in 2012 minder belasting te betalen. De loongrens in de eerste schijf gaat omlaag van 150.000 euro naar 110.000 euro.

  • Aangifte loonheffingen:Per 1 januari 2012 stopt de belastingdienst met het versturen van herinneringen dat je de aangifte loonheffingen op tijd doet en betaalt. Je krijgt dus geen herinnering en acceptgiro meer opgestuurd. Lees meer over deze wijziging.

  • Loonkostensubsidie stopt: Per 1 januari 2012 stopt de regeling loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever kan je dan alleen nog LKS aanvragen voor personeel dat uiterlijk 31 december 2011 bij jou in dienst treedt. Je kunt je aanvraag dan tot 1 april 2012 indienen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie lees je in dit artikel

Voor een compleet overzicht van alle veranderingen, kijk je op Antwoord voor bedrijven.

Bron: KvK