Waarom stellen we die ene vraag niet vaker aan onze medewerkers?

MKB-bedrijven doen nog te weinig aan loopbaanontwikkeling

23 december 2011 2 minuten

Wat wil je later worden? Die vraag stellen we maar wat graag aan een schoolgaand kind. Maar waarom leggen we hem niet wat vaker aan onze eigen medewerkers voor? Dat kan verrijkend zijn...

Mijn ervaring is dat er -in elk geval binnen de metaalsector- nog veel te weinig wordt gedaan aan loopbaanontwikkeling. Bedrijven besteden er matig tot zeer matig aandacht aan.

Vakvolwassen

In de metaalbranche is een relatief jong iemand op zijn 30e al vakvolwassen, zo niet vakbekwaam. Het is de kunst om deze mensen te blijven motiveren en te binden en te boeien. Binnen bedrijven gebeurt vaak weinig op dat vlak, terwijl er toch voldoende tools zijn.

Verbeteren

Bij de bedrijven die ik adviseer in het kader van het Excelleren-project, doorlopen we als een van de eerste stappen een scan. Vaak blijkt daaruit dat ondernemers niet helder voor ogen hebben wat de doelstellingen zijn van de organisatie. En al helemaal niet hoe hun organisatie er over 2 tot 3 jaar uitziet.!

Mijn vraag is dan altijd: 'Geef eens aan wat je wil en verwacht. Maar ook wat vind je dat er moet gebeuren of verbeteren?  Als je dàt weet, kun je deze doelen vertalen naar je medewerkers en worden het persoonlijke doelstellingen!

Geen dure opleiding

Jammergenoeg weten veel ondernemers niet wat hun medewerkers bezighoudt. Evenmin weten ze welke ambities zij hebben. Dit jaar, maar ook over twee, drie of vijf jaar. Het is van groot belang het daar minstens één keer per jaar over te hebben tijdens het loopbaangesprek. Bij jongere mensen zou zo'n gesprek zelfs wel twee keer per jaar moeten plaatsvinden. Jongeren hebben meer behoefte aan leren. Dat hoeven niet per se dure opleidingen te zijn, want er kan al zoveel geleerd worden uit de dagelijkse praktijk 'op de werkvloer'. Maar... het delen van kennis met elkaar moet wel gestimuleerd worden.

Harde afspraken

Als je de verwachtingen en doelstellingen voor de onderneming helder hebt. Maar vooral ook de opleidings- of ontwikkelingswensen van het team, gaat het vervolgens om afspraken maken. Deze moeten net zo hard zijn als de afspraken die je normaliter met de klant maakt. Afspraak is dus afspraak.

Die afspraken gaan ook echt leven als je er consequent op terug komt. Als ware het een echte order. En belandt het voornemen niet voor een jaar in de kast. Of nog langer. Kortom ga ervoor!!

Aad Braal,

Adviseur/directeur PKM