Waar moet je als ondernemer op letten bij de nieuwe Code Email?

Let op, de eisen voor mailings zijn strenger!

04 februari 2013

Sinds 1 januari 2012 geldt de Code Email. Je mag niet meer ongevraagd digitale mailings van partners doorsturen en moet explicieter toestemming vragen aan je klanten.

Eerste hulp bij Direct Mail

Aanleiding

Deze nieuwe code is ingevoerd omdat de vroegere anti-spamregels niet genoeg opleverden: het aantal klachten van consumenten over spam nam zelfs toe. De DDMA en Thuiswinkel.org hebben daarom - met steun van het Interactive Advertising Bureau en VNO-NCW - het initiatief tot de Code Email genomen. Deze zal voor alle bedrijven gaan gelden.

Belangrijke verandering

Sinds 2012 moet het voor ontvangers van e-mail duidelijk zijn waar ze zich voor aanmelden, wat de frequentie van de e-mail is en wie de afzender is. 'Huur' je bijvoorbeeld weleens een adressenbestand van een partner om een mailing te versturen? Jíj bent verantwoordelijk voor de opt-in, omdat jíj degene bent die de mailing verstuurt. Zorg dus dat je (voortaan) een bestand gebruikt waarvan de eigenaren van de adressen actief toestemming voor je mailing hebben gegeven. Anders loop je het risico op een boete. Ook belangrijk om te weten: Verstuur je náást je eigen mailing, ook mailings door van partners zonder dat je daar toestemming van je klanten voor hebt, dan loop je het risico op een forse boete.

De eisen aan een mailing

  • Het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, geldt níet als instemming voor een mailing;

  • Een afmeldmogelijkheid voor een mailing is verplicht;

  • Uit het 'from'-veld in de inbox van de ontvanger moet duidelijk blijken wie de verzender is;

  • Een no-reply-adres als afzender is niet toegestaan;

  • E-mailadressen van klanten mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden door partners;

  • De grootte van een bijlage mag niet groter zijn dan 150 kb. Verstuur je een bijlage, dan moet je in de mail vermelden wat de omvang van het bestand is en van welk bestandstype de bijlage is.

Wat mag wél?

  • Je eigen mailings sturen naar klanten van wie je al toestemming hebt (je hoeft je huidige klanten dus niet steeds opnieuw om toestemming voor je eigen mailing te vragen);

  • Klanten mailen wiens mail-adres je bij een verkoop hebt verkregen, om ze eenzelfde soort product aan te bieden.

Namen publiceren

Denkt de Reclame Code Commissie een overtreder te signaleren, dan zal de commissie de Consumenten Autoriteit inlichten en de namen van overtreders publiceren, nog voordat de OPTA is ingeschakeld.

Bron: Mijn Bedrijf en Emerce

Auteur

Lenneke Arts