Steeds meer mkb'ers in bijstand

Crisis raakt ondernemer steeds meer

10 augustus 2012 1 minuten

Steeds meer kleine ondernemers moeten een beroep doen op bijstand, zoals gemeentelijke kredieten of uitkeringen. Dit blijkt uit de IMK-Index van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, een graadmeter voor het aantal kleine ondernemers in nood.

Hoogtepunt gebruik bijstandverlening

In januari 2008 introduceerde het IMK de graadmeter voor het aantal kleine ondernemers dat gebruik maakt van bijstandverlening. Deze werd op 100 gezet, maar steeg de jaren daarna flink. In maart 2010 bereikte de meter zelfs een maximum van 234. In april 2010 schommelde de waarde rond de 150 en in de zomer van 2011 nam hij af tot 108.

Stijging laatste kwartaal 2011

In het laatste kwartaal van 2011 was weer  een flinke stijging waar te nemen: de index toonde 135. In november hebben maarliefst 700 midden- en kleinbedrijven zich aangemeld voor bijstandverlening. Volgens Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, ligt dit aan terughoudend consumentengedrag. “Vooral leveranciers van consumentenproducten en –diensten hebben het moeilijk. Het aantal luxebestedingen is gedaald en vooral kleine ondernemers lijken daarvan de dupe. Veel kleine ondernemers slaagden er tot voor kort in dankzij flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering de economische omstandigheden het hoofd te bieden. Maar nu lijkt het er op dat ook deze groep de gevolgen van de crisis niet meer kan buitensluiten.”

Bron: IMK