Oproep tot indiening aanvragen zorginfrastructuur Groningen

15 december 2009 1 minuten

De provincie Groningen roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Tijdelijke regeling cofinanciering zorginfrastructuur 2004-2007, scheiden wonen en zorg (TRCZG2004). Met de regeling wil de provincie het langer zelfstandig wonen van ouderen, gehandicapten, mensen met psychische problemen of daklozen stimuleren.

In aanmerking komen projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen. De hoogte van de subsidie is maximaal 30% van de kosten, met een maximumbedrag van € 75.000 per project.

Gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties, alsmede welzijnsstichtingen kunnen tot en met 31 maart 2007 aanvragen indienen bij de provincie.

Voor meer informatie zie http://www.provinciegroningen.nl/actueel/

Auteur

Onno Bieleman