'Stop misbruik ondernemersfonds'

MKB-Nederland: Ondernemers mogen niet opdraaien voor publieke kosten

14 mei 2012 1 minuten

Gemeenten mogen ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging, door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers. Voor die stelling maakt ondernemersorganisatie MKB-Nederland zich hard.

In zeker honderdvijftig gemeenten zijn in de afgelopen paar jaar één of meerdere ondernemersfondsen opgericht. Hiermee haalt de gemeente geld op via een voor alle ondernemers in een binnenstad, winkelgebied of op een bedrijventerrein verplichte belasting of heffing. Denk aan een opslag op de onroerend zaakbelasting of reclamebelasting. De bedoeling is dat de gemeente de opbrengst hiervan inzet voor collectieve zaken als promotie, marketing, veiligheid en gezamenlijke inkoop van diensten. 

Samenwerking gemeente en bedrijfsleven 

MKB-Nederland juicht samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven toe, maar is van mening dat de gemeente haar publieke taken moet blijven financieren uit eigen algemene middelen. "Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor - als verkapte bezuiniging - via het fonds op het bord van ondernemers belanden," vindt de ondernemersorganiatie. "Ook mogen gemeenten niet eenzijdig besluiten een ondernemersfonds op te richten. De wens hiervoor moet altijd van de ondernemers zelf uitgaan."

Service Level Agreement

MKB-Nederland adviseert ondernemers daarom om bij de oprichting van een ondernemersfonds, samen met de gemeenten een overeenkomst op te stellen (een Service Level Agreement) waarin staat voor welke publieke taken de gemeente financieel verantwoordelijk is. 

BIZ 

Eind vorig jaar eindigde de Experimentwet BIZ na 2,5 jaar, een van de meest populaire vormen van een ondernemersfonds. Op dit moment evalueert het ministerie van Economische Zaken die wet; MKB-Nederland is daar nauw bij betrokken.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts