Aziatische boktor dwarsboomt ondernemers

Column | Aanspraak maken op schadevergoeding

14 augustus 2012 2 minuten

Boomkwekerijen en tuincentra hebben last van de Aziatische boktor die in Winterswijk is aangetroffen. Diverse bomen en struiken moeten worden verwijderd en op de afvoer van snoeihout gelden beperkingen. Getroffen ondernemers kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit valt namelijk niet onder normaal maatschappelijk risico.

Schade door rechtmatig overheidshandelen

De overheid moet regelmatig ingrijpen in het algemeen belang, bijvoorbeeld een besluit nemen of (weg)werkzaamheden verrichten. Dit soort overheidsmaatregelen kunnen nadelig uitpakken voor betrokkenen. Zo kan een ondernemer enorm veel last ondervinden van werkzaamheden aan een weg, denk aan slechte bereikbaarheid en omzetdaling. In principe komen de nadelige gevolgen van de overheidsmaatregelen voor eigen rekening en risico van de ondernemer. Anders wordt dit als de grens van het normaal ondernemersrisico wordt overschreden. Dán kan de ondernemer aanspraak maken op nadeelcompensatie. Het is lastig om aan te geven waar de grens tussen eigen risico en nadeelcompensatie precies ligt, maar kortweg kun je stellen dat onvoorziene schade in aanmerking komt voor schadevergoeding. 

Aziatische boktor en schadevergoeding

In Winterswijk is de Aziatische boktor aangetroffen, een schadelijke kever die leeft van planten en hout. Het beestje kan grote schade aanrichten aan loofbomen en struiken en daarmee aan ondernemers uit de land- en tuinbouw. Daarom onderzoekt minister Bleker op dit moment welke maatregelen hij gaat nemen. Mogelijk besluit hij over te gaan tot verwijdering van de loofbomen en struiken die zich bevinden rondom de plek waar de boktor is aangetroffen. Deze maatregelen brengen schade toe aan de boomkwekerijen en tuincentra die zich in Winterwijk bevinden: onvoorziene schade. 

Hoe schadevergoeding vorderen

Wil je aanspraak maken op schadevergoeding, dan doe je een beroep op nadeelcompensatie. Op dit moment is een algemene nadeelcompensatieregeling in de maak, deze ligt bij de Eerste Kamer. Mogelijk komt minister Bleeker met een aparte regeling voor de ondernemers die getroffen zijn door de Aziatische boktor. Ben jij ook getroffen door de boktor (of door gevolgen van werkzaamheden aan de weg)? Laat je kansen niet liggen en dien een verzoek om schadevergoeding in. 

Auteur

Christa Lagerweij-Duits