Groeiende vraag naar hulp overheid bij financiering

MKB-Nederland hoopt op uitbreiding BMKB-regeling

21 december 2017 2 minuten

De overheid gaat in 2012 voor het eerst grote verliezen lijden op kredietgaranties voor het midden- en kleinbedrijf. Dat komt door de groeiende vraag naar hulp vanuit de overheid bij kredietaanvragen.

De verliezen voor de overheid lopen zo snel op dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op Prinsjesdag 2012 de begroting van de kosten voor de tweede keer dit jaar zal moeten verhogen.

Verlies verwacht

Sinds het begin van de financiële crisis zijn de verliezen op de kredietgaranties via de Borgstellingsregeling MKB (BMKB) gestegen van 3,5 miljoen euro in 2008 naar 40,9 miljoen euro in 2011. Minister Maxime Verhagen van EL&I hield voor dit jaar rekening met een gat van 73 miljoen euro, maar heeft aangekondigd dit cijfer in de Miljoenennota te actualiseren. De verwachting is dat hij dan een groter verlies voorspelt. Het totale verlies zal eind 2012 zijn gestegen tot minstens 200 miljoen euro.

'Dit past in de opzet’

De BMKB-regeling compenseert banken voor een deel van hun verliezen op leningen aan mkb-bedrijven. Het moet dan gaan om kredieten aan bedrijven die ‘bevredigende perspectieven’ hebben, maar hun bank te weinig zekerheden kunnen bieden (klik hier voor de eisen die worden gesteld om van de BMKB-regeling gebruik te maken). Een woordvoerder van EL&I noemt het tegenover Het Financieele Dagblad ‘normaal dat de schade oploopt; dit past in de opzet’. Hij wijst erop dat de regeling steeds meer wordt gebruikt nadat het budget in 2009 werd verhoogd. De omvang van de verstrekte garanties is gestegen van 601 mliljoen euro in 2008 tot 909 miljoen euro vorig jaar. Er staat nu voor 2,5 miljard euro aan garanties uit en dit jaar (2012) wordt circa 1 miljard euro aan nieuwe garanties afgegeven.

Bedrijven in zwaar weer

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het aantal faillissementen in de eerste helft van 2012 met 4112 een nieuw recordniveau bereikt. Minister Verhagen heeft eind mei aan de Tweede Kamer beloofd om ‘de regeling op termijn kostendekkender te maken’, maar hoe hij dat wil doen is niet duidelijk. Verhagen heeft de BMKB-regeling in 2012 opengesteld voor niet-banken. De kosten zullen daardoor juist oplopen.

MKB-Nederland pleit voor uitbreiding

MKB-Nederland en de Rabobank, die goed is voor de helft van de garanties, willen dat de regeling wordt uitgebreid. Rob Wolthuis van MKB-Nederland: "Kijk naar het aantal banen en investeringen dat de BMKB-regeling oplevert. Daar moet je niet op beknibbelen. Het mkb heeft het nu even behoorlijk lastig." MKB-Nederland stelt verder dat de financiering juist nu hard nodig is. De regeling zou moeten worden uitgebreid. "Bedrijven die nu kunnen investeren, waar onvoldoende zekerheden inzitten maar die wel toekomstperspectieven hebben, kunnen een vlucht naar voren nemen. Dat is goed voor de economie en levert veel banen op."

Bronnen: Het Financieele Dagblad, MKB-Nederland

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.