"Overheid moet mkb stimuleren om te exporteren"

Hans Biesheuvel pleit voor minister van internationale handel

27 september 2012

Export; daar liggen grote kansen voor ondernemers, zo blijkt uit onderzoek. Om ervoor te zorgen dat die kansen benut worden, is er volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, een minister van internationale handel nodig.

Eerste hulp bij internationaal ondernemen

Uit recente CPB-cijfers en een onderzoek van ABN Amro blijkt dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) 46 miljard euro meer kan exporteren dan het nu doet. Vooral in de zakelijke dienstverlening is nog veel onbenut exportpotentieel. In die sector kan nog 13 miljard euro meer geëxporteerd worden, dan nu al gebeurd (11 miljard euro, red.).

Kleine ondernemers

De grootste exportwinst valt te halen uit de industrie. Industriële MKB’ers kunnen nog 18 miljard euro aan export genereren tegen de 53 miljard euro die nu al wordt geëxporteerd. Het blijkt dat vooral kleinere bedrijven in verhouding minder exporteren. Samenwerking en schaalvergroting zouden een oplossing kunnen zijn. Ondernemers in de groothandel blijken hun volledige exportpotentieel wel te benutten. Bijna de helft van alle groothandelaars exporteert nu al.

Stimuleren

"De overheid moet hier bovenop zitten en mkb-ers stimuleren en ondersteunen in het over de grens brengen van hun product of dienst", zegt Biesheuvel. MKB-Nederland ziet in de uitgebrachte exportcijfers een bevestiging van de noodzaak om een minister van internationale handel aan te stellen, iets wat de ondernemersorganisatie al meerdere malen heeft bepleit. 'Een fulltime minister is niet meer dan logisch als ondernemers zoveel geld in het buitenland verdienen", aldus Biesheuvel. "Stevig overheidsbeleid inzake economische diplomatie en handelsbevordering, een goed bedrijfsleveninstrumentarium en duidelijke informatieverlening zijn nodig om de exportkansen aan te grijpen."

Hulpmiddelen internationaal ondernemen

Ondernemers krijgen via MKB Servicedesk, partner van MKB-Nederland, de benodigde informatie en kennis aangereikt om met hun product of dienst over de grens te gaan. Bezoek bijvoorbeeld de Internationaal ondernemen desk met boordevol nuttige informatie. Je kunt daar, onder andere, gratis het e-book downloaden met de titel: 'Eerste hulp bij Internationaal Ondernemen' en webinars volgen die per interessant export-land behandelen hoe je er voet aan de grond kunt krijgen.

Bronnen: CPB, ABN Amro, MKB-Nederland

Auteur

Raphael Klees