Politieke standpunten CDA

Wat heb jij als ondernemers aan het CDA?

21 september 2012

'Wij geven ondernemers, als aanjagers van dynamiek, erkenning voor wat zij doen voor Nederland. Zij verdienen het geld voor Nederland', aldus het CDA. Wat heb jij als ondernemer aan deze politiek partij?

 • Extra lastenverlichtingvoor ondernemers.

 • Minder regels en minder rompslomp voor ondernemers.

 • Versterking van de ‘topsectoren’ gaat onverminderd door.

 • Stap voor stap naar een ‘groene economie’: groene investeringsmaatschappij, extra investeren in Green Deals, duurzame energie, energiezuinige woningen en gebouwen.

 • Pensioenfondsen zullen meer in Nederland moeten gaan investeren.

 • Het CDA wil cultureel ondernemerschap en kunstproductie in eigen land bevorderen door in te zetten op alternatieve bronnen van financiering.

 • Ondernemers in gezonde markten verdienen steun. Daarom kiest het CDA voor de teruggave van de tijdelijke lastenverzwaringen.

 • Voor ondernemers komt er een eenvoudige ondernemerswinstbelasting, die groei stimuleert, ongeacht rechtsvorm. Door deze vereenvoudigingen kan substantieel in de bureaucratie bespaard worden.

 • Generieke innovatieregelingen worden aantrekkelijk gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf.

 • Er komt meer ruimte voor starters en MKB-bedrijven in het innovatiebeleid.

 • Bij toepassing van aanbestedingsregels dienen ook MKB-bedrijven een reële kans te krijgen op een opdracht van de overheid. Daarbij dient de EU regelgeving niet strenger te worden toegepast dan noodzakelijk.

Zzp’ers

 • Zzp'ersmoeten een pensioen op kunnen bouwen zonder dat dit vermogen in geval van faillissement door schuldeisers kan worden aangesproken.

 • Iedere werkende – dus ook een zzp’er – moet tegen redelijke kosten een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Dit kan gerealiseerd worden door een nationale vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers te realiseren.

Download het hele verkiezingsprogramma van het CDA