Ondernemers staan achter euro

Tienduizend ondernemers vulden Ondernemersstem in

26 oktober 2012 2 minuten

Nederlandse ondernemers staan achter de Europese Unie. 81 procent noemt Europa essentieel voor de welvaart van ons land. Dat is een van de resultaten van Ondernemersstem.nl.

De stemwijzer Ondernemersstem is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en een aantal brancheorganisaties. Met deze kieswijzer kregen ondernemers vijftien stellingen over actuele politieke zaken voorgelegd. Ruim tienduizend ondernemers vulden de Ondernemersstem in. 

Bankenunie

Bijna driekwart van de ondernemers is volgens deze kieswijzer voor ondernemers van mening dat de eurozone moet worden versterkt door een bankenunie met Europees toezicht en sancties.

Lastenverlaging

Een belangrijk onderwerp voor ondernemers in deze verkiezingstijd is de lastenontwikkeling: meer dan 90 procent is tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven. Hogere lasten zetten volgens de ondernemers een rem op groei en investeringen. Een ruime meerderheid van 66 procent is voor vergroening van het belastingstelsel, waarbij milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag gaat.

WW verkorten

Bijna 60 procent van de ondernemers vindt dat een nieuw kabinet de WW-duur (nu minimaal 3 en maximaal 38 maanden) moet verkorten.

Versoepeling regelgeving

Ondernemers willen ruimte om te doen waar ze goed in zijn, zonder te veel te worden gehinderd door regelgeving en bureaucratie. Bijna 90 procent van de ondernemers vindt dat er stevige en ambitieuze doelstellingen nodig zijn om de regelbrij tegen te gaan. De overheidsbureaucratie moet worden beperkt door flink te snijden in het aantal overheidslagen, vindt nog eens 88 procent.

Innovatiefonds

Het door het demissionaire kabinet-Rutte ingezette topsectorenbeleid scoort goed bij ondernemers. Driekwart vindt dat het innovatiebeleid via de topsectoren én het MKB Innovatiefonds ook onder een nieuw kabinet met kracht moet worden voortgezet.

Verdeeldheid over zorg

Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven verdeeld: 42 procent is het eens met de stelling dat het eigen risico voor iedereen omhoog zal moeten om de totale zorg te kunnen bepalen, 45 procent is het daarmee oneens.