Startende bedrijven creëren weinig banen

Personeelsbestand startende ondernemers blijft laag

05 oktober 2012 2 minuten

Startende bedrijven zijn bij de start meestal klein en blijft dat meestal ook. De meeste startende ondernemers hebben geen personeel, ook na vijf jaar ondernemen niet.

De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, is vaak ook beperkt. Bij de start werkt bijna de helft van de ondernemers (45 procent) parttime of in loondienst bij een bedrijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Dit wijst onderzoek van Panteia/EIM uit onder ondernemers die in de eerste helft van 2008 met een bedrijf zijn gestart.

Meestal geen werkgeverBij de start had 4 procent van deze ondernemers werknemers in dienst. In de jaren na de start stijgt het aandeel werkgevers geleidelijk naar 13 procent in 2012. Het aandeel ondernemers met personeel neemt naar verwachting niet verder toe, want de meeste ondernemers die geen personeel hebben, streven daar ook voor de toekomst niet naar. Als ondernemers wel personeel hebben, is de personeelsomvang in 60 procent van de gevallen beperkt tot één of twee werknemers. 30 procent heeft inmiddels meer dan vijf werknemers in dienst. Het personeelsbestand van ondernemers met personeel kan nog groeien, want veel ondernemers die al werknemers in dienst hebben, streven er naar om in de toekomst meer werknemers in dienst te nemen.

Groot deel starters blijft parttimeEen groot deel van de ondernemers verrichten naast het bedrijf overige betaalde of freelance werkzaamheden, of leiden ook een andere onderneming. Enkele maanden na de start in 2008 had een kwart van de ondernemers naast het bedrijf ook nog een baan in loondienst. Het aandeel ondernemers met ook een baan daalt kort na de start iets, maar stabiliseert daarna snel op een aandeel van een op de vijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Het aandeel parttime ondernemers zou nog iets verder kunnen afnemen, want de helft van de parttime ondernemers geeft in 2012 te kennen er naar te streven om in de toekomst meer uren met het bedrijf bezig te zijn.

(Bron: Panteia/EIM)