Hans Biesheuvel uit zorgen over tekort technici

'Jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in techniek'

21 februari 2013

MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel vindt dat er oplossingen moeten komen voor het tekort aan technici. 'We praten al veel te lang over dit onderwerp, zonder dat er vooruitgang te zien is." Voorkom een tekort binnen jouw bedrijf, maak je onderneming tot een leerbedrijf.

Dat zei hij toen hij het eerste exemplaar van het boek 'Tekort technici te lijf: in de praktijk' kreeg uit handen van ROVC, markleider op het gebied van opleidingen voor de Nederlandse industrie. De publicatie moet ondernemers inspireren en stimuleren de strijd aan te gaan met het dreigende tekort aan technici.

'Jongeren verliezen interesse voor techniek' 

Hans Biesheuvel ziet het van dichtbij: jongeren vinden techniek niet meer zo spannend. "Ik merk het bij mijn eigen kinderen, die zijn niet meer geïnteresseerd in techniek. Jongeren komen minder in aanraking met techniek en technische opleidingen zijn niet populair."

Oplossingen 

Met het boek 'Tekort technici te lijf' hoopt directeur John Huizing van ROVC tot een oplossing te komen: "We hebben onderzoek gedaan naar het tekort en daarbij met het bedrijfsleven gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen." In het boek vertellen verschillende ondernemers achter technische bedrijven hoe zij omgaan met het tekort aan technici, welke instrumenten ze inzetten en welke factoren bijdragen aan hun succes.

Word een aantrekkelijk leerbedrijf 

Heb jij ook problemen om aan jonge werknemers te komen? Denk er eens over om van je bedrijf een leerbedrijf te maken. Wil je als leerbedrijf het beste uit je leerlingen halen, doe dan je voordeel met onderstaande tips:

  1. Zorg voor een veilige omgeving, alles op de werkvloer moet arbo-technisch in orde zijn.

  2. Spreek je verwachtingen uit en vraag je leerling wat hij hoopt en denkt te gaan leren. 

  3. Zorg voor goede ondersteuning, wijs binnen je bedrijf een praktijkbegeleider aan (die dat ook leuk vindt).

  4. Creëer een leercultuur, laat leerlingen zelf tot een oplossing komen.

  5. Wees niet te kritisch op gedrag, vergeet niet dat je zelf ook jong bent geweest.

  6. Communiceer duidelijk en regelmatig, maak afspraken.

  7. Geef uitleggend antwoord op vragen. 

  8. Kweek betrokkenheid. Sta open voor nieuwe ideeën en vraag je leerlingen naar hun mening.

  9. Meet het rendement. Registreer wat je leerling doet en produceert.

  10. Geef verantwoordelijkheid.