BMKB, Qredits en Kredietunies: nuttig voor het mkb?

Fragment uit het webinar 'Financieringsvormen en regelingen'

22 oktober 2013 1 minuten

Welke hulpregelingen en financieringsalternatieven zijn nuttig voor het mkb? Willem Overbosch in gesprek met Rinke Zonneveld en Hans Biesheuvel.