BMKB, Qredits en Kredietunies: nuttig voor het mkb?

Fragment uit het webinar 'Financieringsvormen en regelingen'

22 oktober 2013