Balkenende IV stimuleert MKB-ondernemers

Belangrijkste punten coalitieakkoord samengevat

13 november 2013

Informateur Wijffels presenteerde op woensdag 7 februari het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie aan het parlement. Volgens dit akkoord zet het nieuwe kabinet in op een “innovatieve, concurrerende en ondernemende economie.” MKB Servicedesk zet de belangrijkste plannen van de coalitie voor MKB-ondernemers op een rij.

Startende ondernemers

  • Het wordt werknemers onder meer fiscaal aantrekkelijk gemaakt een eigen onderneming te starten, ook als dit naast het dienstverband plaatsvindt

  • Er wordt meer aandacht besteed aan startende ondernemers in achterstandswijken

  • De toegang tot micro-krediet en durfkapitaal wordt – ook voor groeiende bedrijven – verbeterd

Regels en vergunningen

  • De strijd tegen regeldruk voor bedrijven gaat door, de overheid streeft naar een vermindering van administratieve lasten van 25%

  • De tijdsduur voor het aanvragen van vergunningen wordt verkort

Bijdragen van de overheid

  • Het MKB krijgt een betere positie bij subsidies op innovatieve ideeën en aanbestedingen van overheidsopdrachten

  • Er wordt meer aandacht besteed aan regionale economische ontwikkeling, met name door betere bereikbaarheid en mobiliteit

  • De aansluiting tussen onderwijs en praktijk wordt verbeterd, onder andere door het stimuleren van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

  • Er wordt meer aandacht besteed aan innovatie: het Innovatieplatform blijft bestaan en pogingen tot het ontwikkelen van innovatieve technieken hebben meer kans op subsidies

Klik hier voor meer informatie over hoe je als ondernemer kunt innoveren

De handhaving van de zondagsrust heeft echter minder positieve gevolgen:

Aanscherping Winkeltijdenwet

  • Handhaving van de Winkeltijdenwet wordt aangescherpt, zodat het minder gemakkelijk wordt het aantal koopzondagen te verruimen

Klik hier voor meer informatie over de Winkeltijdenwet

Zie de bijlage onder downloads voor het volledige coalitieakkoord