Nieuwe Aanbestedingswet geeft ondernemers meer kans op overheidsopdrachten

Mkb komt in beeld bij overheid door nieuwe Aanbestedingswet

22 oktober 2013

De nieuwe Aanbestedingswet is aangenomen en treedt op 1 april 2013 in werking. De wet geeft ondernemers uit het mkb een eerlijke kans op overheidsopdrachten. Wat is de nieuwe Aanbestedingswet en hoe doe jij er je voordeel mee? Dit artikel bundelt de antwoorden.

Waarom is de nieuwe Aanbestedingswet nodig?

Voor ondernemers uit het mkb is het moeilijk om aanbestedingen te winnen. Niet alleen bij opdrachten boven de aanbestedingsdrempel, ook bij kleinere opdrachten. De overheid bundelt kleine opdrachten vaak samen tot één grote opdracht, waardoor kleine ondernemers niet in aanmerking komen.  

Bovendien vinden veel ondernemers aanbestedingsprocedures onnodig zwaar en merken ondernemers dat ze vaak geweerd worden door de overheid, óók als ze zelf denken in staat te zijn een opdracht uit te voeren. Hierbij vormen de gunning- en selectiecriteria die de overheid stelt, vaak een obstakel. Zo stelt de overheid regelmatig als eis dat een bedrijf ervaring heeft met een soortgelijk project bij een overheidsinstantie. Dit belemmert ondernemers die voor de eerste keer willen inschrijven op een overheidsopdracht.

Ook stellen aanbestedende diensten vaak hoge omzeteisen. Ze willen er zeker van zijn dat een bedrijf levensvatbaar is, continuïteit en kwaliteit levert. Deze omzeteisen blijken vaak niet in verhouding te staan tot de opdracht en de complexiteit ervan. 

Behalve deze genoemde obstakels, is in het huidige aanbestedingsklimaat ook sprake van hoge administratieve lasten voor ondernemers en complexe regelgeving.

Wat is de nieuwe Aanbestedingswet?

De nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking treedt, moet ondernemers uit het mkb een eerlijke kans geven op het binnenhalen van overheidsopdrachten. De wet voorziet hierin doordat overheden wordt verboden opdrachten nodeloos groot te maken of onredelijke omzeteisen te stellen aan ondernemers. En als de overheid toch opdrachten bundelt, moet daar een goede motivatie voor zijn en moet stilgestaan zijn bij de gevolgen voor het bedrijfsleven.

Welke punten uit de nieuwe Aanbestedingswet zijn belangrijk voor ondernemers?

  • Een aanbestedingsambassadeur wijst overheden op het belang van goed aanbesteden.

  • De Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (WIRA) eist van aanbestedende diensten dat ze gunningen en afwijzingen duidelijk motiveren. Een benadeelde ondernemer kan via de WIRA de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen omdat deze onterecht onderhands is gegund.

  • Overheden moeten opdrachten voortaan aankondigen via TenderNed, de marktplaats voor aanbestedingen van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

  • Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat de eisen en voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding, in verhouding staan tot de aan te besteden opdracht. In de gids staan regels met betrekking tot de omvang van een opdracht, clustering van opdrachten, omzeteisen, selectiecriteria, contractvoorwaarden, uitsluitingsgronden en inkoopsamenwerking. De omzeteis mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan driehonderd procent van de waarde van de opdracht. En opdrachten clusteren mag alleen als de reden hiervoor goed gemotiveerd wordt.

  • De overheid moet bij het vragen naar referenties kijken naar vergelijkbare competenties, níet naar vergelijkbare projecten.

  • Ondernemers kunnen voortaan tijdens de aanbestedingsprocedure een klacht indienen bij een klachtencommissie, bijvoorbeeld als ze merken dat overheidsorganen zich niet aan de wet houden of als ze het idee hebben dat ze uitgesloten worden bij aanbestedingen.

  • De administratieve lasten voor ondernemers worden lager, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een aanbestedingspaspoort, naar voorbeeld van Den Haag. 

  • De selectie- en gunningseisen van aanbestedende diensten worden transparanter. Het bedrijfsleven krijgt inspraak in algemene verkoopvoorwaarden, zodat deze redelijker en beter uitvoerbaar zijn voor ondernemers.

  • De overheid moet minstens dertig procent van het aantal aanbestedingen naar het mkb laten gaan.

Hoe doe jij er je voordeel mee?

Was het inschrijven op een aanbesteding eerder lastig, tijdrovend en kostbaar, nu moet het voor jou als ondernemer uit het mkb de moeite zijn om mee te dingen naar overheidsopdrachten. En er valt veel te halen bij de overheid: Gemeenten besteden zo'n 1000 euro per inwoner per jaar aan de markt. Dat is in totaal ongeveer 17 miljard euro. Dit bedrag staat nog los van de landelijke en provinciale budgetten, van zo'n 40 miljard euro. 

Wil je kans maken op een overheidsopdracht? Zorg voor een goede voorbereiding, zet een perfecte presentatie in elkaar en verdiep je in de aanbestedende dienst. Laat zien dat je aanbod verder gaat dan de aanbesteden misschien verwacht en probeer je echt als partner op te stellen.

Meer weten?

Alles weten over de nieuwe Aanbestedingswet? Lees het whitepaper de nieuwe Aanbestedingswet voor alle ins and outs. 

Auteur

Lenneke Arts