The puzzle of motivation

21 januari 2013

Advocaat Dan Pink legt uit hoe de puzzel van motivatie in elkaar zit, waarbij hij beargumenteert dat belonen níet de manier is om het beste uit je personeel te halen.