MKB-ondernemers moeten meer borrelen

Bedrijfsborrel vergroot de creativiteit

15 december 2009 1 minuten

Een economisch bureau van ING Bank heeft een tiental geboden opgesteld voor succesvol ondernemen met personeel. Eén daarvan is het organiseren van een bedrijfsborrel om de creativiteit te vergroten en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Volgens onderzoek onder ruim 1.700 MKB-ondernemers blijkt dat zij onvoldoende weet hebben van het belang van een regelmatige borrel op de werkvloer.

Kabinet

Balkenende IV trekt de komende kabinetsperiode 4,3 miljard uit voor de ontwikkeling van innovatieve ideeën. Uit het onderzoek blijkt echter dat ondernemers hun werknemers onvoldoende stimuleren om met creatieve ideeën te komen.

Borrelen

Volgens het onderzoek is de bedrijfsborrel een van de beste initiatieven om de verhoudingen tussen het personeel te verbeteren. "Mensen gaan zich doorgaans veiliger en vertrouwder voelen wanneer ze elkaar beter kennen en worden dan minder geremd in het uiten van ideeën", concluderen de onderzoekers. Uit de enquête blijkt dat bij 80% van de ondervraagde ondernemingen niet regelmatig wordt geborreld.

Overige geboden

Maar er zijn meer initiatieven uit het onderzoek gekomen die succes opleveren.

  • Doorstroming van werknemers

  • Contact met leveranciers

  • Volgen van cursussen

  • Verminderen regels en voorschriften voor personeel

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de ondervraagden het ermee eens is dat door een overloed aan voorschriften de creativiteit van het personeel niet wordt stimuleert. Toch beperkt 70% van de ondernemers door dergelijke regelgeving zijn personeel.