Werkgevers belonen zuinig gebruik leaseauto's in 2013

MKB Trends 2013: Zuinig rijden belonen en minder privékilometers voor personeel
Werkgevers gaan in 2013 het gebruik van leaseauto's door medewerkers steeds meer sturen. Hard rijden wordt bestraft, zuinig rijgedrag beloond.
Besparen op leasekosten en een aandeel leveren aan een beter milieu. Voor veel ondernemers zijn dat in 2013 redenen om het leasebeleid binnen hun bedrijf aan te pakken. Sommige bedrijven kiezen ervoor leaseauto's in te leveren, anderen beperken hun personeel in het maken van privékilometers. Weer een ander verruilt de brandstofslurpende leasewagens voor energiezuinige exemplaren. Wat zijn de trends voor het gebruik van leaseauto's in 2013?
 
Financiële prikkels
Waar voorheen leaserijders een vrijbrief kregen om de leaseauto te gebruiken op de manier waarop zij dit zelf wilden, zul je zien dat zij door financiële prikkels in hun gedrag worden beïnvloed. Dat zegt Jos Hollestelle, adviseur Slim werken en Reizen bij &Morgen. "Onzuinig rijgedrag wordt vaker bestraft, dit kost de werkgever immers extra aan brandstofkosten. Zuiniger rijgedrag en het maken van minder privékilometers dan de gestelde norm, wordt door werkgevers steeds meer beloond."
 

Stem nu op de trends die voor jou het meest belangrijk zijn

 
Beloning
Die beloning kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: Stel een leaseauto kost een werkgever 30 eurocent per kilometer. Rijdt je medewerker geen tienduizend, maar slechts vijfduizend privékilometers, dan kun je een bonus van vijfduizend x 30 eurocent = 1.500 euro uitkeren. Het verleiden van de leaserijder om bewuster met zijn leaseauto om te gaan, bespaart de werkgever geld en draagt bij aan de CO2-doelstellingen die veel bedrijven tegenwoordig hebben. Hollestelle verwacht dat steeds meer werkgevers kritisch gaan kijken wie van hun werknemers een leaseauto tot hun beschikking krijgen. Dit omdat leaserijders (vooral de arbeidsvoorwaardelijke leaserijders) een werkgever veel geld kosten.
 
Greenleasemaatschappij
BOB Advies, een dienstverlener op het gebied van vastgoed met een maatschappelijke functie heeft veertien leaseauto's in gebruik. Het bedrijf deelt ook beloningen uit aan medewerkers die goedkoper rijden. "Stel: een medewerker mag een leaseauto uitkiezen die vijfhonderd euro per maand kost en hij kiest een auto uit die goedkoper rijdt, dan krijgt hij het verschil als bonus," legt Jose van Leeuwen, wagenparkbeheerder bij BOB Advies uit.   
 
Vorige jaar stapte het bedrijf over van een gewone leasmaatschappij naar een greenleasemaatschappij. Niet alleen leasen ze nu energiezuinige auto's, ook de leaserijders krijgen een cursus in goedkoper rijden. "In vijf maanden tijd heeft dat een besparing van 10 procent opgeleverd," vertelt Van Leeuwen. "In 2011 tankten we in vijf maanden tijd met alle leaseauto's in totaal elfduizend liter. In 2012 was dat tienduizend. Dat is een besparing van duizend liter en 1750 euro. En dat terwijl er maar honderd kilometer verschil in het totaal aantal gereden kilometers zit."
 
Aanpassing bijtellingscategorieën
Als je medewerker in een jaar meer dan vijfhonderd kilometer privé rijdt met de leaseauto, dan wordt dit door de Belastingdienst belast. Jij moet dan 25 procent van de cataloguswaarde van de auto bijtellen bij het salaris van de werknemer als loon in natura. Voor zeer zuinige auto's geldt vanaf 2008 het lagere tarief van 14 procent. Hiervoor is vereist dat de CO2-uitstoot niet hoger is dan 95 gram/km bij diesel en 110 gram/km bij benzine. Hieronder vallen bijvoorbeeld veel hybride auto's. Voor zuinige auto's (CO2-uitstoot van 96-116 gr/km bij diesel en 111-140 gram/km in overige gevallen) geldt vanaf 2009 een bijtellingspercentage van 20 procent. In de eerste helft van 2012 viel maar liefst 40 procent van de verkochte leaseauto's in de 14-procentscategorie.
 
Toen op 26 april dit jaar het lente akkoord werd gesloten, leek er veel te gaan veranderen voor de leaserijder. Zo zou nagenoeg iedere leaserijder een bijtelling krijgen. Ook als zij minder dan vijfhonderd kilometer privé zouden rijden. Dit omdat de fiscus het woon-werkverkeer ook als privé zou gaan zien vanaf 1 januari 2013. "Gelukkig voor veel leaserijders is deze aanpassing niet doorgezet," zegt Hollestelle. "In het huidige regeerakkoord is deze maatregel niet opgenomen. Wat er wel gaat veranderen vanaf 1 januari 2013 is dat de normen voor de verschillende bijtellingscategorieën worden aangepast. Het zal voor nieuwe leaseauto's in 2013 moeilijker worden om in een 14 procent of 20 procent bijtellingscategorie te vallen. Tot aan 2015 worden de normen geleidelijk verder aangescherpt. Huidige leasecontracten worden hierin wel gerespecteerd. Dus de nieuwe normen gelden alleen voor nieuwe leasecontracten." 
 
Voordelen werkgever
Door medewerkers te faciliteren in een leaseauto heb je als werkgever invloed op de auto waarin je personeel rijdt. Dit kan gunstig zijn voor het milieu, want leaseauto's zijn vaak zuiniger dan privéauto's. Ook komt het de representativiteit van je bedrijf te goede. "In gebruik is een leaseauto echter wel vaak duurder dan het geven van een kilometervergoeding," zegt Hollestelle. "Alleen al omdat leaserijders de auto vaak ook privé mogen gebruiken, waardoor je als werkgever niet alleen de zakelijke kilometers betaalt, maar ook de privékilometers. Hoe groot het verschil is tussen de kosten van een leaseauto en een kilometervergoeding, varieert per leaseauto. Als een leaseauto 750 euro per maand kost, ben je dit bedrag dus al kwijt als je medewerker geen enkele kilometer rijdt. Voor hetzelfde geld had je zo'n vierduizend kilometer kunnen vergoeden á 19 eurocent. Financieel gezien is het niet zo interessant om een leaseauto te verschaffen, maar het werd altijd beschouwd als een ingebakken arbeidsvoorwaarde." Dat begint te veranderen. Steeds meer werkgevers belonen medewerkers die afzien van de leaseauto waar zij arbeidsvoorwaardelijk recht op hebben."
 
Populaire leaseauto's in 2013
Leaseauto's in de 14 procent-bijtellingcategorie zijn het populairst in Nederland. Ook de meest populaire leaseauto van 2013 zal hoogstwaarschijnlijk in deze categorie vallen. De Ford Focus is verkozen tot beste leaseauto voor 2013. Het zuinigste model van deze auto zal ook in 2013 nog steeds in de immens populaire 14 procent bijtellingcategorie vallen. En Volkswagen zal halverwege volgend jaar een nieuwe editie van de Golf Blue motion uitbrengen. Waar de vorige editie dit jaar nog tot 20 procent bijtelling leidde, zal de editie van 2013, ondanks de aangescherpte norm, ook in de 14 procent bijtellingcategorie vallen. De populairste leaseauto van dit moment, de Renault Megane stationwagen diesel, valt vanaf 1 januari 2013 niet meer in de 14 procent bijtelling, maar in de 20 procent bijtellingcatogorie. Daarom heeft Renault besloten om speciaal voor Nederland een nieuwe Megane op de markt te brengen. Deze is net iets zuiniger dan de huidige, waardoor deze ook weer in de 14 procent bijtellingcategorie valt. De nieuwe Megane is vanaf december dit jaar te bestellen en zal vanaf halverwege volgend jaar te leveren zijn.

 


Wat betekent slim werken en reizen voor jouw bedrijf?

De Week van Het Nieuwe Werken geeft inzicht
Termen als Het Nieuwe Werken, cloud computing en zelfroosteren ken je vast al. Maar hoe ver ben je er al mee en waar begin je? Laat je deze week...

Mobiliteitsvoucher door 2400 bedrijven aangevraagd

5 procent minder auto's in de file
Het Platform Slim Werken Slim Reizen heeft tijd- en plaatsonafhankdelijk werken binnen organisaties, instellingen en het bedrijfsleven goed onder de...

Webinar Slim Werken Slim Reizen: 'Denk niet steeds in context van tijd'

Laat concept van tijd los en ervaar daardoor minder druk
Hoe laat je medewerkers slim omgaan met werk- en reistijd en hoe belangrijk is het om je tijd goed te managen. Die vragen kwamen uitvoerig aan de orde...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten