Vertaal scholing van personeel naar de praktijk

Column | Training gaat niet om investering, maar om het resultaat

10 december 2012

Je kent ze wel; die mooie dikke opleidings- en trainingsgidsen van de vele opleidingsinstituten die ons land kent. En dat is waarschijnlijk ook het eerste waar je naar grijpt, wanneer je een medewerker hebt waarvan je vindt dat hij wel wat bijscholing kan gebruiken als het gaat om maar een bijvoorbeeld te noemen; het aansturen van andere (project)medewerkers.

Je kiest een mooie, maar kostbare training en je medewerker neemt enthousiast deel. Na afloop vraag je je natuurlijk af: wat van het geleerde en geoefende neemt hij mee naar de werkvloer? Wat gaat hij in praktijk brengen? En is hij écht in staat meer sturing aan het proces te geven? Nieuw geleerde kennis en vaardigheden in de werksituatie daadwerkelijk toepassen, heet in de opleidingskunde ‘transfer’. Hier draait het uiteindelijk om als je je medewerker op training stuurt. 

Theorie en motivatie is één, vertaling is twee

Vaak is de theorie en motivatie na een training wel in orde, maar is de vertaling naar de praktijk (de transfer) minder groot dan je gehoopt had . Jammer is dat de hoge kosten van de training, zich dan niet terug vertalen in de resultaten van de medewerker op de werkvloer.

Elke medewerker vraagt eigen aanpak

Een reden hiervan kan zijn dat elke ontwikkelbehoefte, en medewerker, zijn eigen aanpak vraagt. Als het gaat om het verhogen om aansturing kan een gericht coachingstraject veel effectiever en goedkoper zijn, dan een driedaagse training, omdat het om een gedragsverandering in een specifieke situatie gaat.

Feedback leren geven

Een ander voorbeeld is de kwaliteit van feedback binnen een team, om resultaten te vergroten of risico’s te verminderen. Dit  kan soms beter als groep benaderd worden dan door het volgen van een aantal afzonderlijke trainingen. De praktijk maakt dan direct onderdeel uit van de training of coaching.

Heldere ontwikkelbehoefte

De ontwikkelbehoefte helder hebben en een aanpak kiezen zoals een training, opleiding of een coachingstraject die hierbij echt aansluit, resulteert in een beter presterende medewerker die is gegroeid doordat hij direct aan de slag kan gaan met zijn ontwikkelpunt. Met als bijkomend gevolg vaak ook een kostenbesparing, doordat hij in minder (werk)tijd en tegen lagere kosten meer bereikt!

Auteur

Gerdine Slot