Belangrijkste fiscale eindejaarstips 2012

Geen verrassingen van de fiscus: 5 praktische aangiftetips

22 oktober 2013

Het jaar 2012 is bijna ten einde. Kijk wat jij nog kunt doen om in deze laatste maand te profiteren van fiscale voordelen, met een kleine vooruitblik naar 2013.

1. Stel je hypotheekrenteaftrek veilig

Vanaf 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. Voor bestaande en nieuwe gevallen zal het maximale aftrektarief van 52% vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% worden verminderd. Voor met name starters en mensen die groter willen gaan wonen of een bedrijfspand willen kopen kan het interessant zijn om nog dit jaar over te gaan tot aankoop. In dat geval kun je nog gebruik maken van het overgangsrecht en bent je niet verplicht om een annuïtaire lening af te sluiten. De woning hoeft nog niet dit jaar te worden geleverd, maar er moet wel sprake zijn van een onherroepelijke overeenkomst.

2. Voordelen energiezuinige autoEen zuinige auto van de zaak biedt voordelen. De bijtelling bedraagt normaal minimaal 25%. Keuze voor een zeer zuinige of zuinige auto legt je werknemer en mogelijk ook jezelf geen windeieren. Voor de zeer zuinige auto’s geldt een lagere bijtelling van 14% en voor zuinige auto’s is dat 20%.

Daarnaast geldt – vooralsnog – voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer een 0% bijtelling. Het bijtellingspercentage is onder andere afhankelijk van de CO2-uitstoot en de datum van eerste tenaamstelling van de auto. Bij een belastingtarief van 52% en een auto met een cataloguswaarde van 35.000 euro loopt het voordeel van een zeer zuinige auto ten opzichte van een gewone auto van de zaak al snel op naar rond 2.000 euro. De autobranche is druk doende met het ontwerpen van energie-zuinige auto’s. Om te voorkomen dat de groep zeer zuinige auto’s te groot wordt, is inmiddels in de wet vastgelegd dat de CO2-uitstoot waarden geleidelijk worden aangepast. 

3. De fiets van de zaak

Werkgevers mogen onder de overgangsregeling werknemers eens in de drie jaar belastingvrij een fiets verstrekken of vergoeden tot een bedrag van 749 euro. Voorwaarde is dat de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen voor woonwerkverkeer wordt gebruikt. Daarnaast mag je elk jaar, zonder verdere verantwoording, onbelast een vergoeding van maximaal 82 euro voor ‘met de fiets samenhangende zaken’ uitbetalen. Hieronder vallen alleen zaken die bij woon-werkverkeer op de fiets van pas komen, zoals een extra slot, maar ook een regenpak. Warme kleding, sjaal of thermische kleding vallen daar niet onder. Ook mag je de fietsverzekering onbelast vergoeden, mits de werknemer meer dan de helft van het aantal dagen voor woon-werkverkeer met de fiets reist.  

4. Voorkom verliesverdamping

Sinds 2007 is het niet meer mogelijk om verliezen onbeperkt te verrekenen met in de toekomst behaalde winsten (voorwaartse verliesverrekening). De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar, zowel voor de inkomsten uit werk en woning (box 1), de aanmerkelijk belangheffing (box 2) als voor de vennootschapsbelasting. De termijn voor de achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot één jaar, met uitzondering van het inkomen uit werk en woning (box 1 in de inkomstenbelasting). Hiervoor is de oude termijn van drie jaar gehandhaafd. Ondernemersverliezen van 2012 kun je dus alleen achterwaarts verrekenen met winsten 18 behaald in 2009, 2010 en 2011. Voorwaarts kun je verliezen verrekenen met winsten behaald tussen 2013 en 2021. Verliezen van een bv of een aanmerkelijk belanghouder zijn slechts één jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Stel dat je in het verleden een verlies hebt geleden. Dan kun je het ‘fiscaal verdampen’ misschien voorkomen door winsten naar voren te halen, bijvoorbeeld door het uitstellen van kosten en lasten, het laten vrijvallen van voorzieningen of – als je recht hebt op willekeurige afschrijving – in het jaar minder of helemaal niet af te schrijven.  

5. Maak gebruik van ondernemersfacaliteiten

Innoveren is in 2013 nog fiscaal aantrekkelijk, maak daarom gebruik van de ondernemersfacaliteiten. Bij de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) wordt in 2013 de bovengrens van de eerste schijf eenmalig verhoogd van 10.000 naar 200.000 euro. De RDA (Research en development aftrek) wordt per 1 januari 2013 RDA uitgebreid van 40% naar 54%. Maak gebruik van deze voordelen, want dit is waarschijnlijk de laatste kans: in 2014 en 2015 wordt juist weer bezuinigd op de RDA en WBSO.

Meer tips en uitleg

Wil je meer weten over fiscale voordelen en hoe je hier als ondernemer mee om moet gaan? Bekijk ons webinar 'Fiscale Trends 2013' met gastsprekers Sylvester Schenk (Flynth) en Hans Biesheuvel (MKB-Nederland).

Met dank aan kennispartner Flynth.