Blijf op de hoogte van veranderingen in arbeidsvoorwaarden

Kom naar Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder

21 december 2012 1 minuten

Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Blijf op de hoogte van de veranderingen en kom naar Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder.

Collectieve arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk deel van de loonkosten in een bedrijf(stak). Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht. Dit vergt veel kennis en inzet en ook creativiteit van alle betrokkenen, zonder daarbij de sociaaleconomische belangen uit het oog te verliezen.

Arbeidsvoorwaarden Glashelder

In 2013 organiseert MKB-Arbeidsvoorwaarden, onderdeel van MKB-Nederland, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Achmea Sociale Zekerheid opnieuw de Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder.

Gastdocenten

In zes bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf en de actualiteit. Denk maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, de aanpassing van pensioenregelingen, én innovatie van het instrument cao.

Aanmelden

Zowel deelnemers betrokken bij een ondernemingscontract als bij een branchecontract en ook (toekomstig) cao-onderhandelaars van werknemerszijde zijn van harte welkom. De leergang start op 7 maart 2013. Kijk voor meer informatie op Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2013 (info en aanmelden).

(Bron: MKB.nl)