Ondernemers optimistisch over toekomst

Veel ondernemers willen af van btw-verhoging

27 december 2012 2 minuten

Nederlandse ondernemers zijn, ondanks de bezuinigingen, optimistisch over de toekomst van hun bedrijf. Maar 'het grote herstel' verwachten ze in 2013 nog niet.

Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK, in opdracht van BNR. De grootste doorn in het oog van de ondernemers is de btw-verhoging naar 21 procent. Het jaar 2013 mag dan nog niet het jaar van het grote herstel worden, de helft van de ondervraagden gaat er wel degelijk van uit dat het herstel in zicht is. De andere helft is een stuk pessimistischer.

Maatregelen

De ondernemers zijn verdeeld over de maatregelen die het kabinet moet nemen. Wel vindt meer dan de helft van de ondervraagden dat de btw-verhoging naar 21 procent in ieder geval zo snel mogelijk moet worden teruggedraaid. Van de ondervraagden vindt 40 procent dat Europa vooral 'actief moet doorpakken' bij landen met financiële problemen, en niet slechts mondjesmaat hulp moet bieden. Dat betekent in één keer afschrijven op de schulden en niet steeds stukjes hulp bieden zoals bij Griekenland is gebeurd. Ook moet de EU meer een politieke unie worden zodat Europa meer invloed heeft op de huishoudboekjes van de aangesloten landen, vindt een kwart van de ondernemers.

Beperken gevolgen crisis

De ondernemers vinden van zichzelf dat ze het goed doen in deze crisistijd. Ongeveer 70 procent doorstaat de bezuinigingen naar eigen zeggen redelijk goed (55 procent) of zelfs probleemloos (15 procent). Om de gevolgen van de bezuinigingen te beperken, let ruim 60 procent van de ondernemers op de kosten en bezuinigen ze als dat nodig is. Een vijfde van ondernemers neemt geen speciale maatregelen, terwijl 16 procent van de ondernemers er juist voor kiest om nu te investeren.

Doormodderen?

Het crisisjaar 2012 sluit af met een nieuw kabinet en nieuwe Europese afspraken. De vraag is of 2013 het jaar van het grote herstel wordt, of dat het een jaar wordt van doormodderen en hopen dat 2014 verbetering laat zien. Of misschien moeten er in 2013 juist grote offers worden gebracht om voor 2014 nog een begin van groei mogelijk te maken.

(Bron: BNR)