Can you buy a book that hasn't been published yet?

Martijn Arets bracht zijn boek via guerrillamarketing aan de man

05 februari 2013