Hoe bereken je het normaal maatschappelijk risico?

Column | Omzetdrempelmethode op de schop

12 februari 2013

Ondernemers lijden regelmatig omzetschade wegens slechte bereikbaarheid van hun winkel of kantoor. Het normaal maatschappelijk risico blijft voor rekening van de ondernemer. Maar wie bepaalt de hoogte van het eigen risico en hoe?

Ondernemers ondervinden regelmatig overlast van werkzaamheden aan een weg, de herinrichting van de binnenstad of een omvangrijk rioleringsproject. Slechte bereikbaarheid en omzetschade zijn het gevolg. Het normaal maatschappelijk risico blijft voor de ondernemer. Maar wie bepaalt de hoogte van het eigen risico? En hoe?

Overheid bepaalt grens

In principe bepaalt de overheid waar de grens ligt. De overheid hanteert meestal een ondergrens van 15 procent van de omzet op jaarbasis. In de regel wordt die jaaromzet bepaald aan de hand van drie of vijf referentiejaren. Dit is een methode die altijd zonder meer, en zonder nadere onderbouwing door de rechter werd geaccepteerd. Tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (= de hoogste bestuursrechter) van 5 december 2012.

Aanvaardbare grens

Waar ging die uitspraak over? Een korte beschrijving: een wegrestaurant/hotel lijdt omzetschade wegens slechte bereikbaarheid als gevolg van groot onderhoud aan onder meer de Rijksweg 58. De aanvraag om nadeelcompensatie wordt door de  Minister van Infrastructuur en Milieu afgewezen. Volgens de minister ligt de omzetdaling beneden de drempel van 15 procent van de jaaromzet. Het wegrestaurant/hotel is het niet eens met deze methode. Volgens de ondernemer leidt deze methode tot onvoldoende differentiatie binnen verschillende branches. De rechter is van oordeel dat de 15 procent omzetdrempelmethode een aanvaardbare grens is voor het bepalen van de omvang van het normaal maatschappelijk risico. Toch moet de minister in dit geval zijn huiswerk overdoen. De minister moet onderzoeken of deze methode in dit geval redelijk is. Daarbij zou de minister aandacht kunnen aan de kostenstructuur. Het is afwachten geblazen. Als de minister zijn huiswerk heeft overgedaan, geeft de rechter een eindoordeel.

Uitspraak

Een opmerkelijke uitspraak. Tot nu toe is de omzetdrempelmethode zonder meer en zonder nadere onderbouwing door de rechter geaccepteerd.

Wetsvoorstel nadeelcompensatie

De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2013 zonder stemming het wetsvoorstel aangenomen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een breed gedragen handleiding te komen voor de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie. Samen met onder meer VNO-NCW.

Ik hou jullie op de hoogte!

Auteur

Christa Lagerweij-Duits