'We helpen Brabantse ondernemers de uitdagingen van de toekomst aan te gaan'

Rob Slagmolen over het project Excelleren in Brabant.

11 september 2013

Hoe stimuleer je de leercultuur binnen je organisatie? Dat is een vraag waar veel mkb’ers het antwoord niet op weten. De Provincie, werkgeversorganisaties, kenniscentra willen daar met Excelleren in Brabant verandering in brengen.

MKB Servicedesk vroeg MKB-Nederland waarom het stimuleren van de leercultuur belangrijk is en wat hun verwachtingen zijn van dit project.  

Internationale concurrentie

Volgens Rob Slagmolen, secretaris Arbeidsmarkt bij MKB-Nederland, zijn er een aantal belangrijke redenen om de leercultuur binnen mkb-bedrijven te stimuleren. “Van ondernemers wordt veel gevraagd. Ze moeten een bedrijf leiden, maar ook alert zijn op allerlei ontwikkelingen die de toekomst van het bedrijf kunnen beïnvloeden. We leven in een dynamische economie met internationale concurrentie en elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bieden op korte of langere termijn nieuwe kansen, maar kunnen ook van ondernemers vragen een nieuwe koers te varen. Daar is kennis voor nodig.”

Vergrijzing

Daarnaast is er ook nog het probleem van de toekomstige vergrijzing van de beroepsbevolking. “Hierdoor zal er op termijn een forst tekort ontstaan aan goed inzetbaar personeel. Slimmer werken, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn kernwoorden om in de toekomst het tekort aan arbeidspotentieel op te vangen, maar ook om nu de bedrijfsprestatie te verbeteren”, aldus Slagmolen. Het huidige economisch klimaat vraagt ondernemers vooral keuzes voor de korte termijn te maken. Duurzame inzetbaarheid gaat juist over het op peil houden van kennis, kunde en vitaliteit van de werknemer om als bedrijf op de lange termijn goed te blijven functioneren.

Excelleren.nu

Om bovenstaande concreet te maken, kunnen zo’n 500 mkb-bedrijven de komende anderhalf jaar een gratis advies over het versterken van de leercultuur binnen hun bedrijf krijgen. Ondernemers kunnen zich aanmelden bij hun eigen brancheorganisatie. Er komt dan een HR-professional langs, die op basis van een aantal uitgebreide gesprekken met de ondernemer een advies op maat formuleert. Meer informatie over het project en de betreffende brancheorganisaties vind je hier.  

Brancheorganisaties

Binnen het project fungeert MKB-Nederland als de overkoepelende organisatie. Zij sturen het project aan, dat door diverse brancheorganisaties wordt uitgevoerd. Volgens Rob Slagmolen is daar een goede reden voor. “De branches kennen hun leden het beste, spreken de taal van de ondernemer en zijn bovendien erg enthousiast over het project.” En zij zijn niet de enige die enthousiast zijn. Voor de kick-off van het project op 13 oktober hebben zich al meer dan vierhonderd ondernemers aangemeld. En daarmee is de zaal helemaal vol. Slagmolen noemt deze ondernemers ‘voorlopers’. “De grote animo voor het event geeft aan dat deze ondernemers bewust zijn van het belang van het stimuleren van de leercultuur binnen hun bedrijf.”

Verwachtingen en resultaten

De komende anderhalf jaar worden sowieso 500 ondernemers geholpen om meer uit hun personeel te halen. Gedurende het project wordt bovendien bijgehouden tegen welke problemen deze mkb’ers aanlopen. “De resultaten die uit dit project naar voren komen, gaan we gebruiken om ook andere bedrijven te adviseren over leren op de werkvloer. En opvallende dingen kunnen we wellicht gebruiken om het beleid aan te passen”, zegt Rob.  

Bureau Arbeidsvoorwaarden 

Ineke de Deugd, adviseur arbeidsvoorwaarden bij MKB-Nederland, verwacht dat er een specifieke MKB-aanpak komt om leren op de werkvloer te stimuleren. “Een aanpak die gestoeld is op de praktijk. Zo kunnen we concrete beleidsaanbevelingen doen richting sociale partners en de overheid over hoe we het leren binnen het mkb zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren en stimuleren."

Welke concrete beleidsaanbevelingen dit zullen worden, kunnen beide nog niet voorspellen. Ineke de Deugd: "Ik verwacht dat er meer aandacht komt voor het ondersteunen van mkb'ers op het HR(D) stuk van hun onderneming via rechtstreeks advies. Veel ondernemers worstelen hiermee en brancheorganisaties hebben moeite om de ondernemers goed te bereiken. Ondernemers maken vaak niet voldoende gebruik van de instrumenten die ze krijgen aangereikt. Dit project helpt bij het aanreiken van die instrumenten en het gebruik maken van de mogelijkheden van 'leren op de werkplek'."