Ruim een derde van mkb verwacht personele groei

Groeiverwachtingen in 2013 lager dan in 2012

06 september 2018 2 minuten

Dit jaar verwacht 36 procent van de ondernemers personele groei. 47 procent van de ondernemers verwachten dat hun personele bestand stabiel blijft. Daarnaast werken steeds meer bedrijven met een flexibele schil.

Dat blijkt uit de resultaten van de MKB Marktmonitor 2012/2013 van Unique en TNO. 

Dalende verwachtingen

De groeiverwachtingen over het personele bestand zijn teruggelopen ten opzichte van afgelopen jaar. Vorig jaar verwachtte 55 procent van de ondernemers personele groei. Deze verwachting is bij 35 procent van de ondernemers uitgekomen. Zij zagen hun personele bestand daadwerkelijk groeien. Ondanks de terugloop in groeiverwachting is het aantal ondernemers dat verwacht te krimpen in personeel nagenoeg gelijk gebleven. Vorig jaar verwachtte 15 procent van de ondernemers te krimpen in hun personeelsbestand, dit jaar is dat 17 procent.

Verwachting per branches

Ondernemers in de contactcenterbranche en de adviesbureaus verwachten de meeste personele groei. Respectievelijk 63 procent en 54 procent verwacht komend jaar hun personele bestand uit te breiden. De contactcenter branche verwacht ook dit jaar de meeste omzetgroei te realiseren. In de overheid verwachten de meeste ondernemers daarentegen te krimpen in hun personele bestand, en in het onderwijs verwachten de meeste ondernemers stabiliteit.

Verwachting per provincies

In de provincie Limburg verwachten de meeste ondernemers personele groei, 45 procent heeft deze verwachting. Limburg wordt gevolgd door Overijssel met 43 procent. In de provincies Drenthe en Groningen verwachten de minste ondernemers personele groei met respectievelijk 21 en 29 procent.

Flexibele medewerkers

De MKB Marktmonitor heeft ondernemers ook gevraagd naar de verhouding tussen flexibele en vaste medewerkers. Overall genomen is het afgelopen jaar de flexibele schil bij 30 procent van de ondernemers gegroeid en bij 53 procent van de ondernemers gelijk gebleven. Daarnaast geven de meeste ondernemers aan tevreden te zijn over de omvang van hun flexibele schil. Gemiddeld bestaat het huidige personele bestand van ondernemers voor 19 procent uit flexibele medewerkers.

Dit verschilt slechts twee procent van de gewenste omvang van de flexibele schil (21 procent). Ondernemers in de bouwsector hebben echter de wens om hun flexibele schil dit jaar te vergroten. Over een jaar willen zij gemiddeld 5 procent meer flexibele medewerkers dan nu. In de contactcenterbranche is het juist andersom; over een jaar willen zij gemiddeld 16% meer vaste medewerkers in dienst.

MKB Marktmonitor

In de MKB Marktmonitor 2012/2013 keken 2.330 ondernemers terug op 2012 en vooruit naar de komende jaren, zij zijn persoonlijk geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen.

Met de MKB Marktmonitor wordt onderzocht hoe ondernemend Nederland zich het afgelopen jaar ontwikkelde en hoe zij verwacht zich het komende jaar te gaan ontwikkelen.

Bron: Unique

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.