Wat hebben ondernemers aan de KvK?

Doe mee met de poll van MKB Servicedesk!

15 december 2009

De poll op de homepage van de MKB Servicedesk heeft tot nu toe opmerkelijke resultaten opgeleverd. Meer dan de helft van de stemmers geeft aan weinig gebruik te maken van de diensten die de KvK aanbiedt. De verplichte bijdrage lijkt daarmee in de categorie 'weggegooid geld' te vallen.

Op de vraag: "Wat levert mij de verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel op?" antwoordt op moment van schrijven 50% zonder de KvK te kunnen ondernemen. 18% van de stemmers geeft aan na de start van de onderneming nooit meer bij de KvK te zijn geweest. Op de vraag of ondernemers gebruik maken van het handelsregister dan wel adviesdiensten van de KvK geeft respectievelijk slechts 18% en 14% een positief antwoord.

Wat vind jij van de Kamer van Koophandel? Waar maak je gebruik van of juist niet? Surf naar de homepage van de MKB Servicedesk en vul de poll in!